Menedžment pametnih mest

Magistrski program

»Privlačno je postati magister na enem od najbolj aktualnih razvojnih področij.«

Podiplomski magistrski program Menedžment pametnih mest je sodoben in edini tovrsten program v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.

Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je  tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki boste aktivni  pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti.

 

Program: Menedžment pametnih mest
Trajanje: Podiplomski magistrski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€
Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica menedžmenta pametnih mest

Naziv programa: Menedžment pametnih mest

Trajanje: podiplomski magistrski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: stopnja VII

Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica poslovnih ved

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Metode raziskovanja

9

Razumevanje in upravljanje pametnih mest

7

Ekonomija mesta prihodnosti

7

Ekonomski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj in globalizacija

7

Aplikativna urbana sociologija

7

Javne politike in vodenje projektov v javnem sektorju

7

Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

9

Izbirni predmeti (1)

ECTS

Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti

7

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

7

Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

7

2.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Komuniciranje, participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest

 

Integrirani trajnostni razvoj in prostorsko načrtovanje

 

Informacijska tehnologija in sistemi za upravljanje pametnih mest

 

Družbene inovacije in storitve za kakovost življenja

 

Razvojnoraziskovalni projekt: Urbani problemi in rešitve

 

Magistrska naloga

 

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Razvoj in upravljanje ruralnih in urbanih zaledij mest

 

Upravljanje energije v mestih, pametne zgradbe in procesi

 

Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti

 

Upravljanje modre in zelene infrastrukture v mestih

 

Novi poslovni modeli in konkurenčnost podjetij

 

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

5 + 6 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost