Knjigovodska šola

Bi radi sami poskrbeli za pravilno in za vas kar najbolj ugodno upravljanje svojega podjetja?

Se želite zaposliti v računovodskem servisu?

Že opravljate knjigovodska dela in bi želeli znanje poglobiti in razširiti?

Želite dobiti celovitejšo sliko o knjigovodstvu, se bolje znajti med vsemi papirji in razumeti svojega računovodjo?

Na tečajih, ki jih nudi knjigovodska šola, boste po korakih in ob praktičnih primerih spoznavali veljavne računovodske in davčne predpise in se usposobili za ravnanje v skladu z njimi. Naučili se boste vodenja poslovnih knjig in razvili sposobnost razumevanja temeljnih računovodskih izkazov. Učitelji z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju podjetništva, poslovnih financ in računovodstva bodo poskrbeli, da se bo vaš vložek v znanje bogato obrestoval …

Program je namenjen:

 • samostojnim podjetnikom,
 • lastnikom malih podjetij,
 • zaposlenim v računovodstvu in financah,
 • drugim, ki si želijo samostojno voditi poslovne knjige.

Trajanje: 80 šolskih ur oz. 60 šolskih ur, če tečaj izvajamo na daljavo.

Iz vsebine:

 • osnove dvostavnega knjigovodstva in kontni načrt,
 • slovenski računovodski standardi in ostala zakonodaja,
 • stroškovno knjigovodstvo in knjigovodstvo osnovnih sredstev,
 • osnove materialnega in blagovnega knjigovodstva,
 • finančno knjigovodstvo,
 • obračun plač, regresa, pogodbenih del in avtorskega honorarja,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev.

Povezanost z NPK: Program začetnega tečaja zajema nekatere vsebine iz kataloga znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/Knjigovodkinja.

Organizacija: Pouk poteka v popoldanskem času,  dva do trikrat tedensko.

Cena programa: Cenik

 

Program je namenjen:

 • samostojnim podjetnikom, vsem, ki imate osnovno znanje s področja knjigovodstva, pa bi ga radi osvežili in nadgradili.

Trajanje: 80 šolskih ur, oziroma 60 ur, če tečaj izvajamo na daljavo.

Iz vsebine:

 • ponovitev in razširitev vsebin začetnega tečaja knjigovodstva z vajami,
 • spoznavanje davčne zakonodaje za pravne in fizične osebe,
 • računovodski standardi in računovodsko poročilo (bilanca stanja, izkaz uspeha s pojasnili).

Povezanost z NPK: Program začetnega tečaja zajema večino vsebin iz kataloga znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/Knjigovodkinja.

Pogoj za vključitev v program: uspešno opravljen začetni knjigovodski tečaj ali drugače pridobljeno znanje (preverimo z uvrstitvenim testom).

Organizacija: Pouk poteka v popoldanskem času,  dva-do trikrat tedensko.

Cena programa: Cenik

Informativna prijava

S klikom na gumb se lahko prijavite na izbrani program.

Aktualna ponudba

Poglejte, če trenutno razpisujemo izobraževanje, ki vas zanima.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost