Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj

REGIONALNO SVETOVALNO SREDIŠČE KOPER 

Regionalno svetovalno središče Koper leta 2021 praznuje že 20 let delovanja!

Pri nas lahko s pomočjo strokovnjaka brezplačno poiščete nasvet in informacije o možnostih za učenje, izobraževanje in vaš karierni razvoj.

Izberite pravo rešitev zase:

Z nami se lahko pogovorite:

  • o težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med ali pred izgubo zaposlitve;
  • o možnostih za spremembo vaše poklicne poti;
  • o pridobivanju različnih potrdil (potrdila o znanju tujega jezika, potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, Zakon o upravnem postopku, nacionalne poklicne kvalifikacije, strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja …);
  • o možnostih (brezplačnega) izobraževanja za večjo konkurenčnost na trgu dela (tudi prek spleta);
  • kako prepoznati vaša ključna znanja in veščine;
  • katera orodja in aplikacije so vam lahko v pomoč pri iskanju zaposlitve (Europass, LinkedIn, …);
  • o morebitnih razpisih za sofinanciranje šolnin ali različnih tečajev, …

Osebno svetovanje izvajamo na Ljudski univerzi Koper (Cankarjeva 33, Koper), po predhodnem dogovoru pa tudi v  Luciji (Obala 105) in Izoli ( Medgeneracijski center Izola, Livade 7a).

Lahko se dogovorimo tudi za mobilno svetovalno službo za zavode in organizacije, kjer nudimo informiranje in svetovanje za izbrano ciljno skupino.

Pokličite nas na 05/612 80 06 in 040 469 521 (Petra Verbič) ali 040 825 381 (Tamara Kemper), pišite na isio@lu-koper.si, lahko pa se dobimo tudi po Skypu (Svetovalno središče Koper) ali po WhatsAppu (040 469 521).

Video povabilo v svetovalno središče Koper:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Svetovalka in vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Svetovanje za zaposlene

Izkoristite priložnost in se z nami pogovorite o:

– načrtovanju vaše osebne in poklicne kariere,
– izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja,
– možnostih financiranja izobraževanja,
– vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj ter možnostih certificiranja le-teh,
– pripravi vašega osebnega portfolija oz. zbirne mape,
– težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med izobraževanjem ali usposabljanjem.
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja

Vredno ogleda:

V brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere bomo vključili 1440 zaposlenih na Obali in Krasu. Projekt, ki je vreden 648 000 €, financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Svetovalka in vodja izobraževanja

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Vodja izobraževanja

Leonida Brezovec

Leonida Brezovec

Vodja izobraževanja

Svetovalna služba za odrasle

Izkoristite brezplačno možnost svetovanja in se s svetovalko pogovorite:
– kako načrtovati in iskati novo zaposlitev,
– kako prepoznati svoje prednosti in kako se predstaviti,
– kako pridobiti nova znanja (tudi prek spleta),
– kako pridobiti različna potrdila (o znanju tujega jezika, strokovnega izpita iz upravnega postopka, nacionalne poklicne kvalifikacije idr.),
– kateri razpisi so vam trenutno na voljo,…
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja.

Vredno ogleda: Življenjepis (video)Namen življenjepisa (video)Nasveti za zaposlitveni razgovor (video) 

 

 

 

                

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Nada Čupković

Nada Čupković

Organizatorka izobraževanja odraslih

Tel.: 05 612 80 15
GSM: 040 855 795
E-mail: nada.cupkovic@lu-koper.si
Skype: Svetovalno središče Koper

Tamara Kemper

Tamara Kemper

Organizatorka izobraževanja odraslih

Tel.:  +386 (0)5 612 80 18
GSM: 040 825 381
E-mail: tamara.kemper@lu-koper
Skype: Svetovalno središče Koper

 

Dostopnost