O Ljudski univerzi Koper

60 let največje šole za vse generacije na Obali

 

V 60 letih obstoja smo se dotaknili že skoraj vsake družine na Obali; samo v letu 2020 se je z nami izobraževal ali poiskal nasvet vsak 4. prebivalec obalnih občin. Za vse, ki svojo osebno ali poklicno pot gradijo z nami, skrbi 18 zaposlenih in 80 zunanjih sodelavcev, učiteljev. 

Z nami lahko zaključite osnovno in srednjo šolo, pridobite poklic ali kvalifikacijo. Z dvema slovenskima visokima šolama sodelujemo pri izvajanju dodiplomskega in podiplomskega študija.

Naše tečaje lahko obiskujejo posamezniki, izvajamo pa jih tudi za zaključene skupine po naročilu podjetij in drugih ustanov. Pridobite ali izboljšate lahko svoje jezikovne in digitalne veščine in naredite korak naprej za svojo osebno rast. Pooblaščeni smo tudi za izvajanje izpitov tujih jezikov in slovenščine.

Veliko sredstev za svoje delo pridobimo z državnimi in evropskimi projekti, zato je pri nas na voljo tudi kar nekaj brezplačnih programov. Prav tako pa lahko brezplačno poiščete nasvet za svojo kariero ali mentorstvo pri samostojnem učenju.

 O kakovosti našega dela in programov ne pričajo le mnogi zadovoljni udeleženci programov, temveč tudi nacionalni certifikat kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga ponosno nosimo.

Več o naši prehojeni poti in uspehih lahko preberete v priloženem zborniku, ki smo ga izdali ob 50-letnici našega delovanja.

Naši partnerji

Kakovost je naša stalnica

Obiščite nas*

* V času izrednih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom obisk prostorov Ljudske univerze Koper ni mogoč. Za prevzem ali podpis dokumentacije in morebitne druge zadeve, ki bi zahtevale oseben stik, nas kontaktirajte.

Vizitka

Vizitka

Naziv: Ljudska univerza Koper  – Università popolare Capodistria
Status: Javni zavod za izobraževanje odraslih
Ustanovitelj: Mestna občina Koper

Sedež: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Telefon: +386 5 612 80 00
Faks: + 386 5 627 12 91
E-pošta: tajnistvo@lu-koper.si
Spletna stran: www.lu-koper.si

Davčna številka: SI 68719906
Matična številka: 5051959000
Transakcijski račun: SI 56 01250-6030714804, pri UJP Koper

Dostopnost