Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Magistrski program

Online magistrski program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju združuje znanja s področja poslovnih in organizacijskih ved kot tudi temeljna znanja s področja sociale in izobraževanja.

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju izpolnjuje vrzel na področju inovativnega vodenja in uvajanja sprememb na področjih, ki sta ključni za usklajen gospodarski in socialni razvoj za konkurenčnost gospodarstva ter za razvoj prodorne, učeče se družbe in uspešnost vsakega izmed nas.

Namenjen je ambicioznim in znanja željnim, ki želite  iskati celostne rešitve ter opravljati zahtevne naloge vodenja na področju socialnih dejavnosti ali vseživljenjskega izobraževanja ter hkrati razvijati kompetence sodobnega vodje, ki temeljijo na inovativnih pristopih, etičnosti, spoštovanju, celovitosti, avtentičnosti, in soustvarjalnosti.

 

Program: Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju
Trajanje: Podiplomski magistrski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€
Naziv strokovne izobrazbe:

Glede na usmeritev:

smer sociala: magister/magistrica inovativnega menedžmenta v sociali

smer Inovativno izobraževanje: magister/magistrica inovativnega menedžmenta v izobraževanju

Naziv programa: Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Trajanje: podiplomski magistrski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII

Naziv strokovne izobrazbe (glede na usmeritev):

smer Sociala: magister/magistrica inovativnega menedžmenta v sociali

smer Inovativno izobraževanje: magister/magistrica inovativnega menedžmenta v izobraževanju

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Metode poslovnega raziskovanja

9

Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli

9

Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

9

Ekonomika javnega sektorja

9

Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami

9

Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

7

Izbirni predmeti (1)

ECTS

Socialna zaščita v Evropi

8

Trendi v inovativnem izobraževanju

8

2.       LETNIK

SMER SOCIALA

Obvezni predmeti

ECTS

Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja

7

Financiranje neprofitnih organizacij

7

Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

7

Integrativni projekt

7

Magistrska naloga

18

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Organiziranje socialnih mrež

7

Teorija in praksa dobrodelništva in solidarnosti

7

Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

7

Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

7

Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

7

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

7

Menedžment marketinga storitev

7

SMER INOVATIVNO IZOBRAŽEVANJE

Obvezni predmeti

ECTS

Menedžment e-izobraževanja

7

Inovacije v e-izobraževanju

7

Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti

7

Integrativni projekt

7

Magistrska naloga

18

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Izobraževalne oplitike

7

Upravljanje znanja in učeča se organizacija

7

Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju

7

Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje

7

Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

7

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

7

Menedžment marketinga storitev

7

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

1 + 14 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost