Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj

REGIONALNO SVETOVALNO SREDIŠČE KOPER 

Pri nas lahko s pomočjo strokovnjaka brezplačno poiščete nasvet in informacije o možnostih za učenje, izobraževanje in vaš karierni razvoj.

Izberite pravo rešitev zase:

Z nami se lahko pogovorite:

  • o težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med ali pred izgubo zaposlitve;
  • o možnostih za spremembo vaše poklicne poti;
  • o pridobivanju različnih potrdil (potrdila o znanju tujega jezika, potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, Zakon o upravnem postopku, nacionalne poklicne kvalifikacije, strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja …);
  • o možnostih (brezplačnega) izobraževanja za večjo konkurenčnost na trgu dela (tudi prek spleta);
  • kako prepoznati vaša ključna znanja in veščine;
  • katera orodja in aplikacije so vam lahko v pomoč pri iskanju zaposlitve (Europass, LinkedIn, …);
  • o morebitnih razpisih za sofinanciranje šolnin ali različnih tečajev, …

Osebno svetovanje izvajamo na Ljudski univerzi Koper (Cankarjeva 33, Koper), po predhodnem dogovoru pa tudi v  Luciji (Obala 105) in Izoli ( Medgeneracijski center Izola, Livade 7a).

Lahko se dogovorimo tudi za mobilno svetovalno službo za zavode in organizacije, kjer nudimo informiranje in svetovanje za izbrano ciljno skupino.

Pokličite nas na 05/612 80 06 in 040 469 521 (Petra Verbič) ali 040 825 381 (Tamara Kemper), pišite na isio@lu-koper.si, lahko pa se dobimo tudi po Skypu (Svetovalno središče Koper) ali po WhatsAppu (040 469 521).

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Svetovalka in vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Svetovanje za zaposlene

Izkoristite priložnost in se z nami pogovorite o:

– načrtovanju vaše osebne in poklicne kariere,
– izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja,
– možnostih financiranja izobraževanja,
– vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj ter možnostih certificiranja le-teh,
– pripravi vašega osebnega portfolija oz. zbirne mape,
– težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med izobraževanjem ali usposabljanjem.
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja

Vredno ogleda:

V brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere bomo vključili 1440 zaposlenih na Obali in Krasu. Projekt, ki je vreden 648 000 €, financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

O svetovalnih dejavnostih projekta ste lahko slišali tudi po radiu:

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Leonida Brezovec

Leonida Brezovec

Svetovalna služba za odrasle

Izkoristite brezplačno možnost svetovanja in se s svetovalko pogovorite:
– kako načrtovati in iskati novo zaposlitev,
– kako prepoznati svoje prednosti in kako se predstaviti,
– kako pridobiti nova znanja (tudi prek spleta),
– kako pridobiti različna potrdila (o znanju tujega jezika, strokovnega izpita iz upravnega postopka, nacionalne poklicne kvalifikacije idr.),
– kateri razpisi so vam trenutno na voljo,…
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja.

Vredno ogleda: Življenjepis (video)Namen življenjepisa (video)Nasveti za zaposlitveni razgovor (video) 

 

 

 

                

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Nada Čupković

Nada Čupković

Organizatorka izobraževanja odraslih

Tel.: 05 612 80 15
GSM: 040 855 795
E-mail: nada.cupkovic@lu-koper.si
Skype: Svetovalno središče Koper

Tamara Kemper

Tamara Kemper

Organizatorka izobraževanja odraslih

Tel.: 040 825 381
E-mail: tamara.kemper@lu-koper
Skype: Svetovalno središče Koper

 

Dostopnost