Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Z izkušnjami do poklica

Če ste si pridobili določene izkušnje, dobro obvladate neko delo in to lahko dokažete, lahko pridobite nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). S tem certifikatom lahko dokazujete svojo poklicno usposobljenost povsod v Evropi.

Ljudska univerza Koper je  izvajalka priprav ter postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev poklica:

Socialni oskrbovalec/-ka na domu

Varuh/-inja predšolskih otrok

Skrbnik/-ca informacijskih sistemov

Sobar/sobarica

Čistilec/čistilka

Kako do certifikata NPK?

  • Na spletni strani Nacionalnega informacijskega središče poiščite in preberite katalog strokovnih znanj in spretnosti za NPK, ki ga želite pridobiti.
  • Ocenite, ali že imate dovolj znanja za vključitev v postopek certificiranja. Bodite pozorni tudi na točko 2.2. kataloga, ki govori o izpolnjevanju posebnih pogojev.
  • Pokličite svetovalca/-ko NPK v izbrani pooblaščeni organizaciji, ki se bo z vami pogovoril/-a in vam, ko se boste prijavili v postopek, svetoval/-a pri pripravi zbirne mape. Ljudska univerza Koper ima kar tri usposobljene svetovalke NPK.
  • Komisija Državnega izpitnega centra bo ovrednotila vašo zbirno mapo. Če boste s potrdili in referencami dokazali vsa znanja in spretnosti, ki jih predvideva katalog, bo NPK potrdila.
  • Če ne bo mogla priznati vseh vsebin, boste šli še na preverjanje. Praktično boste prikazali naloge, ki jih bo določila komisija, in jih zagovarjali.
  • V osmih dneh po potrjevanju in/ali preverjanju bo komisija izdala certifikat, ki je javna listina.
  • Cena celotnega postopka je enotna. Če komisija potrdi NPK na podlagi potrdil v zbirni mapi, plačate 180,00 EUR. Če pa določi še preverjanje, doplačate 44,00 EUR.

Podrobneje o postopku …

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost