Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Doktorski program

Doktorski program se s »trikotnikom znanja« primerja z najboljšimi programi v Evropi. Način izvedbe je edinstven, saj program izvajamo v celoti online in ga ponujamo kot edini online doktorski program v JV Evropi. Program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobil vas bo za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih. Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

 

Program: Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi
Trajanje: Doktorski program – 3 leta
Stopnja izobrazbe: III. bolonjska stopnja, raven VIII
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali:

  • študijski program 2. stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
  • študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS
Cena programa: Strošek študija in obročno plačilo
1. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
2. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
3. letnik: 1 x 4.500,00 ali 8 x 575,00
Naziv strokovne izobrazbe:

doktor/ica znanosti

Naziv programa: Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Trajanje: doktorski program – 3 leta

Stopnja izobrazbe: III. bolonjska stopnja, raven VIII

Naziv strokovne izobrazbe: doktor/-ica znanosti

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Tehnološke spremembe, globalizacija in družba

9

Filozofija in teorija znanosti

9

Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje

9

Kvantitativne metode raziskovanja

9

Raziskovalni seminar 1

6

Individualno delo: priprava, oddaja in potrditev dispozicije

18

2.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Vloga ekonomije v trajnostnem razvoju

9

Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta

9

Kvalitativne metode raziskovanja

6

Akademsko pisanje

6

Individualno delo: Zbiranje in analiza podatkov

30

3.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Raziskovalni seminar 2

6

Priprava doktorske disertacije

54

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali:

  • študijski program 2. stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
  • študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS

Strošek študija in obročno plačilo
1. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
2. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
3. letnik: 1 x 4.500,00 ali 8 x 575,00

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

10 + 11 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost