Srednješolski program: Predšolska vzgoja

Poklicni tečaj
Program: Predšolska vzgoja – poklicni tečaj
Trajanje: Program obsega 1 letnik
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok
Šolnina:

Cena celotnega izobraževalnega programa znaša 1480 EUR. Prispevek za poklicno maturo znaša 340 EUR. V primeru priznanega predhodno pridobljenega znanja pa se vam sorazmerno s priznanimi kreditnimi točkami šolnina zmanjša.

V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

Pogoji za vpis: V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Poklicna matura poteka trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja

Naziv programa: Predšolska vzgoja – poklicni tečaj

Trajanje: Program obsega 1 letnik.

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Pridobljeni poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik in informacije o opravljanju delovne prakse so dostopni na spodnji povezavi.

Predmetnik in delovna praksa

V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.

Cena celotnega izobraževalnega programa: cenik.
V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja. 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo. 

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Poklicna matura poteka trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Predavanja so bila odlična. Hvala za vaš čas. Priporočam vsem mladim študentom, da obnovijo znanje na Ljudski univerzi Koper.

Aleksandra, program Predšolska vzgoja

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Marta Umer

Marta Umer

Referat

Andreja Furlan Miklobušec

Andreja Furlan Miklobušec

Samostojna strokovna delavka

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost