Dobro je vedeti

Koristne informacije pred vpisom v srednješolski program

Prijave in vpis

Vpis je možen do 20. 5. 2024 oz. do zapolnitve razpisanih mest za posamezni izobraževalni program. Več.

Če pa še niste ravno prepričani, kateri program je pravi za vas oz. se soočate z dilemo ali nadaljevati šolanje, potem se obrnite po nasvet in pomoč v naše Svetovalno središče (isio@lu-koper.si; 05 612 80 06 ali 040 469 521).

Informativno prijavo na izbrani program lahko oddate tudi tukaj.

 

Dokumenti

Za vpis potrebujete naslednje dokumente:

 • original rojstni list ali potni list ali osebno izkaznico,
 • original poročni list, če imate spremenjen priimek,
 • original zaključno spričevalo osnovne šole in spričeval vseh letnikov srednje šole, ki ste jo že obiskovali,
 • 250 € za plačilo 1. obroka,
 • original sliko za vaš osebni list.

Ob vpisu podpišete pogodbo o izobraževanju. Vzorec pogodbe si lahko ogledate tukaj.

 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja je možno na podlagi dokazil o opravljenih izpitih ali zaključenega izobraževanja ter izpolnjene vloge za priznavanje formalnih in neformalnih znanj. Priznamo vam izpite in delovno prakso, ki ste jih že opravili v predhodnem izobraževanju oz. na delu. Glede na priznane izpite in število kreditnih točk vam ustrezno znižamo šolnino.

Plačilni pogoji

 • Šolnino je možno plačevati v mesečnih obrokih. Prvi obrok je za vse enak in znaša 250,00€. Preostali znesek šolnine pa se enakomerno porazdeli na mesece v času šolanja.
 • V primeru neplačane šolnine ni možno opravljati izpitov.
 • Pred zaključkom šolanja oz. pred opravljanjem poklicne mature ali zaključnega izpita morate imeti poravnane vse pretekle obveznosti.
 • V šolnino so vključena predavanja, gradivo ter redni izpitni roki.
 • V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popust.

Status

Odrasli, ki se izobražujete po javno veljavnih programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, imate pravico:

 • do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela za dijake in študente).

Omenjene pravice je mogoče uveljavljati, če:

 • niste v delovnem razmerju,
 • niste prijavljeni kot brezposelna oseba
 • se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • do dopolnjenega 26. leta starosti oz. v skladu zakoni in predpisi, ki urejajo posamezna področja. Podrobnejše pogoje preverite preko odgovorne službe (Zavod RS za zaposlovanje, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje …).

 

Potek in organizacija izobraževanja

 • Šolanje je organizirano kot izredno izobraževanje. Skupaj z organizatorko izobraževanja pripravite vam prilagojeni osebni izobraževalni načrt za učenje in opravljanje izpitov.
 • Pouk poteka v popoldanskem času in prisotnost na predavanjih ni obvezna. Za vsak predmet prejmete gradivo, iz katerega se lahko učite tudi samostojno.
 • Opravljanje izpitov je enakomerno porazdeljeno skozi celo šolsko leto. Izpite lahko opravljate na rednih in izrednih izpitnih rokih.
 • Dobite geslo za vstop v šolski informacijski sistem – ŠIS in v e-učilnico. Na izpite se prijavljate preko ŠIS-a. Na tej strani lahko spremljate tudi svoje že opravljene obveznosti in ocene opravljenih izpitov. V e-učilnici pa imate na voljo redno osvežen urnik predavanj, obvestila, vse gradivo za program ter pomembne obrazce.

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Marta Umer

Marta Umer

Referat za osnovno in srednje šole

Leonida Brezovec

Leonida Brezovec

Organizatorka izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost