Učitelji in strokovni delavci osnovnih šol, vabljeni na strokovno usposabljanje!

V okviru Kariernega centra za mlade – Karierni Plac na Ljudski univerzi Koper organiziramo strokovno usposabljanje za učitelje in strokovne delavce od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki si želijo obstoječe aktivnosti kariernih usmeritev pri pouku nadgraditi in obogatiti z novimi pristopi. Predavanje bo izvajala univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture Petra Založnik. Predstavila bo uporabne metode za delo z mladimi in vam, na podlagi praktičnih izkušenj, tudi koristno svetovala.  


Na predavanju vsak udeleženec prejme obsežen priročnik z že pripravljenimi pripravami in delovnimi listi za izvedbo posamezne pedagoške ure v kombinaciji s karierno orientacijo in ostalimi šolskimi predmeti. Predavanje in prejeti priročnik je za vse udeležence brezplačen.

Usposabljanje bo potekalo 13. 10. 2020 od 16.00 do 20.00 na Ljudski univerzi Koper.

Za prijavo kliknite na povezavo. Prijave sprejemamo najkasneje do 12. 10. 2020.

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 040 469 315 – Andreja Jakomin.  

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Dostopnost