Karierni center za mlade

Karierni center za mlade – “KARIERNI PLAC”

Pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana je pričel tudi v Kopru na Ljudski univerzi Koper delovati Karierni center za mlade, ki smo ga poimenovali »Karierni plac«.

Skupaj s projektnimi partnerji, Ljudsko univerzo KoperLjudsko univerzo Nova Gorica in regionalno razvojno agencijo BSC Kranj, mladim med 6 in 19 letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. V okviru projekta se bodo mladi seznanjali z različnimi poklici, organizirali bomo brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierne kvize, hitre zmenke ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice.

Poleg učencem in dijakom je Karierni center za mlade namenjen tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo. Za starše bodo organizirana strokovna predavanja in delavnice za pomoč pri soočanju z izzivom, kako otroku pomagati, stati ob strani na karierni poti ter v trenutkih odločanja. Skupaj z različnimi strokovnjaki bodo organizirana tudi predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE, TAKO INDIVIDUALNE KOT TUDI SKUPINSKE, SO ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNE.

 

Za več informacij ali za svetovanje pokličite:

Andreja Jakomin – 040 283 010; andreja.jakomin@lu-koper.si

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.