Karierni center za mlade

V skladu z odloki, sprejetimi med epidemijo, od 19. oktobra 2020 do preklica svetovanja in drugih dejavnosti Kariernega Placa ne bomo izvajali v živo.
Za vas ostajamo na voljo on-line – veseli bomo vaših klicev in sporočil na:
T: 040-283-010 ali 05/612-80-05 (Tina Mržek)
E: tina.mrzek@lu-koper.si
Skype: Karierni Plac Koper
WhatsApp: 040-283-010

 

Karierni center za mlade – “KARIERNI PLAC”

Katere srednje šole in programi obstajajo?

Koliko točk potrebujem za vpis na želeno šolo?

Iz katerih srednjih šol grem lahko na želeni faks?

Kako vem ali se bom z izbranim poklicem lahko zaposlil?

Kdo mi lahko pomaga pri izbiri šole?

Kdo mi lahko pomaga, da podrobneje spoznam poklic?

 

To je le nekaj vprašanj, ki nam jih postavljajo mladi na svetovanju. Na vsa vprašanja ter še na veliko drugih vam odgovorimo v Kariernem Placu na Ljudski univerzi Koper.

Kdo smo in kako do nas?

Tina Mržek in Andreja Jakomin

telefon: 040 283 010 in 040 469 315

E-naslov: tina.mrzek@lu-koper.si in andreja.jakomin@lu-koper.si

Skype: Karierni Plac Koper

WhatsApp: 040 283 010

Spletna stran: www.karierniplac.si

Za svetovanje se je potrebno predhodno dogovoriti za termin.

URNIK SVETOVANJA IN INFORMIRANJA
Ponedeljek Od 8.00 do 15.00
Torek Od 8.00 do 15.00
Sreda Od 8.00 do 15.00
Četrtek do 20.00
Petek Svetovanje in informiranje na terenu

Pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana tudi v Kopru na Ljudski univerzi Koper deluje Karierni center za mlade »Karierni plac«.

Skupaj s projektnimi partnerji, Ljudsko univerzo KoperLjudsko univerzo Nova Gorica in regionalno razvojno agencijo BSC Kranj, mladim med 6 in 19 letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. V okviru projekta se bodo mladi seznanjali z različnimi poklici, organizirali bomo brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierne kvize, hitre zmenke ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice.

Poleg učencem in dijakom je Karierni center za mlade namenjen tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo. Za starše bodo organizirana strokovna predavanja in delavnice za pomoč pri soočanju z izzivom, kako otroku pomagati, stati ob strani na karierni poti ter v trenutkih odločanja. Skupaj z različnimi strokovnjaki bodo organizirana tudi predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE, TAKO INDIVIDUALNE KOT TUDI SKUPINSKE, SO ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNE.

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

 

 


AKTUALNO:

Objavljen je 3. javni poziv za izvajalce na projektu Karierni plac – Karierni center za mlade (klik)
Objavljen je 2. javni poziv za izvajalce na projektu Karierni plac – Karierni center za mlade (klik)
Objavljen je javni poziv za izvajalce na projektu Karierni plac – Karierni center za mlade (klik)