Velnes

Višješolski strokovni program

Študij za krepitev zdravega načina življenja ljudi. Velnes je danes ena najhitreje rastočih panog, saj postaja skrb za zdravje in kvaliteto življenja v sodobni družbi vedno bolj izrazita. Velnes pomeni celostni in zdrav način življenja, ki se odraža v splošnem dobrem počutju posameznika. Upošteva vsa načela sodobne preventive in je uravnotežen življenjski slog, ki ga dosežemo z osnovnimi sestavinami: telesnim gibanjem, zdravo prehrano, duševno aktivnostjo in osebno sprostitvijo. V študijskem programu Velnes boste pridobili strokovna znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in promoviranje velneških storitev.

Program: Velnes
Trajanje: Višješolski študijski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: Stopnja VI/I
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 2.048 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 186 €)
Naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka velneških storitev

Naziv programa: Velnes

Trajanje: višješolski študijski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/I

Naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka velneških storitev

 

Obvezni predmeti ECTS
Poslovni tuji jezik 1 5
Velnes 6
Pravni predpisi 5
Trženje 5
Poslovno komuniciranje 5
Informacijsko-komunikacijska podpora v velnesu 5
Poslovni tuji jezik 2 5
Ekonomika poslovanja 5
Organizacija in tehnike vodenja 5
Svetovanje in prodaja v velneški dejavnosti 6
Prehrana in zdravje 5
Telesna aktivnost in zdravje 5
Velnes potenciala osebnosti 5
Osebnostna rast in sprostitev 5
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje 2 13
Prosto izbirni predmet 5
Diplomsko delo 5
Izbirni predmeti ECTS
Športni programi velnesa 4
Velneška prehrana 4
Medicinski velnes 4

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS).

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Cena programa: 2.048 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 186 €)

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

5 + 11 =

Preverite še ostale višješolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost