Poslovni sekretar

Višješolski strokovni program

Višješolski program Poslovni sekretar je praktično naravnan, teorija se prepleta s prakso, pridobljena znanja pa boste lahko takoj uporabili v delovnem okolju. Poslovni sekretar upravlja, vodi in organizira različna dela v tajništvu gospodarskih družb, zavodov in javne uprave. Njegove naloge posegajo na različna področja poslovanja, npr. kadrovsko področje,  prodajo, nabavo, opravlja enostavna računovodska dela, sodeluje pri organizaciji poslovnih srečanj in  dogodkov ter komunicira s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujih jezikih.

Program: Poslovni sekretar
Trajanje: Višješolski študijski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: Stopnja VI/I
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)
Naziv strokovne izobrazbe: poslovni sekretar/poslovna sekretarka

Naziv programa: Poslovni sekretar

Trajanje: višješolski študijski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/I

Naziv strokovne izobrazbe: poslovni sekretar/poslovna sekretarka

 

Obvezni predmeti ECTS
Poslovni tuji jezik 1 6
Poslovno komuniciranje 6
Ekonomika poslovanja 5
Računovodstvo in finančno poslovanje 5
Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni 5
Informacijska tehnologija in podatki 5
Gospodarsko pravo 5
Poslovni tuji jezik 2 5
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 5
Sodobno vodenje pisarne 6
Ljudje v organizaciji 6
Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 5
Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 5
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje  2 13
Prosto izbirni predmet 5
Diplomsko delo 5
Izbirni predmet ECTS
Državna uprava in upravni postopek  5
Modul spletno poslovanje ECTS
Elektronsko poslovanje 5
Grafični in spletni dizajn v pisarni 5

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS).

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

8 + 10 =

Preverite še ostale višješolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost