Marketing in prodaja

Magistrski program

Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji – marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, “know-how” za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje boste vi in vaše podjetje konkurenčni. Vpis v program je izjemno zanimiv za vse, ki imate tehnično predznanje in želite svoje delo oplemenititi z boljšo prodajo vaših izdelkov in storitev.

 

Program: Marketing in prodaja
Trajanje: Podiplomski magistrski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€
Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica marketinga in prodaje

Naziv programa: Marketing in prodaja

Trajanje: podiplomski magistrski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII

Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica marketinga in prodaje

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Mednarodna poslovna ekonomija

9

Raziskave trga

8

Finance za prodajo in marketing

6

Menedžment v prodaji in marketingu

6

Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja

9

Inovativni poslovni procesi, odnosi, modeli

9

Psihologija prodaje: ljudje, kultura, spremembe in obnašanje strank

6

Izbirni predmeti (1)

ECTS

Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika

7

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje

7

2.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Razvoj izdelkov in blagovnih znamk

7

Integrirano marketinško komuniciranje

7

Strategije in tehnike prodaje

7

Projektna naloga

7

Magistrska naloga

18

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)

7

Cenovne strategije in oblikovanje cen

7

Spletni marketing

7

Korporativno komuniciranje

7

Razvoj mrež in prodajnih kanalov

7

Mednarodno gospodarsko pravo

7

Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb

7

Ekonomska politika v medijih

7

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Vpis v 1. letnik:

zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00€

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

13 + 3 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost