Strojništvo - Inženiring in vozila

Dodiplomski visokošolski strokovni program

Študijski program Inženiring in vozila izobražuje študente za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Študenti boste pridobili tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska in ekonomska znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju ter znanja metod za raziskovalno in razvojno delo.

 

Program: Menedžment v sociali in izobraževanju
Trajanje: Visokošolski študijski program – 3 leta
Stopnja izobrazbe: I. bolonjska stopnja, raven VI/II
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:
  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,
  • kdor je dokončal srednje izobraževanje do 1. junija 1995.

2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi napredovati v 3. letnik.

 V 2. ali 3. letnik se lahko vpišejo študenti in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.

Cena programa:

2.580,00 €/letnik (plačilo na 12 obrokov)

Naziv strokovne izobrazbe:

diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)

Naziv programa: Inženiring in vozila

Trajanje: visokošolski študijski program – 3 leta

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/II

Naziv strokovne izobrazbe: diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Matematika z aplikacijami I

7

Tehniška mehanika

6

Kemija

5

Informacijsko komunikacijske tehnologije

6

Fizika za inženirje

6

Strokovni tuji jezik I (ang)

4

Elektrotehnika in elektronika

5

Matematika z aplikacijami II

5

Materiali

5

Tehniška dokumentacija in strojni elementi

7

Metodologija projektnega dela

4

2.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Tehnologija

7

Mehatronika I

7

Tehnološki procesi v avtomobilski industriji

6

Poslovno komuniciranje in odnosi

5

Ekonomika organizacije

5

Avtomobilizem

7

Varstvo pri delu

5

Nihanje mehanskih sistemov

6

Izbirni predmet I

6

Izbirni predmet II

6

3.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Celovita kakovost in poslovna odličnost

6

Modulni predmet 1 (I ali II ali III ali IV modul)

7

Modulni predmet 2 (I ali II ali III ali IV modul)

6

Modulni predmet 3 (I ali II ali III ali IV modul)

7

Ekologija in obnovljivi viri

4

Strokovna praksa

20

Diplomska naloga

10

Modul I: Razvoj procesov v avtomobilski industriji

ECTS

Razvoj proizvodov in procesov v avtomobilski industriji

7

Sočasni inženiring

6

Reinženiring in inovacije

7

Modul II: Tehnologije in proizvodnja v avtomobilski industriji

ECTS

Računalniško vodeni inženiring

7

Menedžment proizvodnje

6

Reinženiring in inovacije

7

Modul III: Vzdrževanje proizvodnih naprav in sistemov

ECTS

Računalniško vodeni inženiring

7

Meritve in merilne naprave

6

Celovito vzdrževanje proizvodnje

7

Modul IV: Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike

ECTS

Avtomatizacija in robotika

7

Sočasni inženiring

6

Senzorji

7

IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Logistika

6

Projektiranje energetskih sistemov za ekološke bivalne in poslovne prostore

6

Virtualne tehnologije

6

Gospodarsko pravo in lastnina

6

Trženje

6

Strokovni tuji jezik II (ang)

6

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe: elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva,
  • kdor je dokončal srednje izobraževanje do 1. junija 1995.

2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve. Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi napredovati v 3. letnik.

 V 2. ali 3. letnik se lahko vpišejo študenti in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa ustrezne smeri, ki zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Ustreznost smeri presoja Komisija za študijske in študentske zadeve.

Cena programa: 2.580,00 €/letnik (plačilo na 12 obrokov).

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

7 + 1 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost