Uporabna psihologija

Dodiplomski visokošolski program

Današnji svet postaja vse bolj zapleten, priča smo nenehnim spremembam, ki povečujejo potrebe po psiholoških znanjih ter ustrezno usposobljenih psihologih, po strokovnjakih, ki znajo odgovoriti na vprašanja, povezana s človeškim vedenjem, po strokovnjakih, ki znajo reševati strokovne izzive in hkrati razumejo odnose med strankami, med zaposlenimi in med konkurenti.

V dodiplomskem interdisciplinarnem programu Uporabna psihologija boste pridobili ustrezna znanja in razvili kompetence za optimalno izpolnjevanje teh zahtev. Spoznali boste, kako znanstvene ugotovitve, temeljna in aplikativna psihološka znanja uspešno uporabiti za poklicni in osebni razvoj.

V programu se temeljne psihološke vsebine in metodološka znanja premišljeno prepletajo z uporabnimi psihološkimi vsebinami, kot so kadrovska in organizacijska psihologija, pedagoška psihologija, klinična psihologija, športna psihologija, gerontološka psihologija itd. Študijski program vključuje tudi vsebine s področja marketinga, managementa, ekonomije in sociale.

Ko boste končali dodiplomski visokošolski študijski program Uporabna psihologija, boste pridobili strokovni naslov diplomirani psiholog, diploma pa vam ne bo dala kvalifikacije za samostojno prakso v psihološki dejavnosti/to kvalifikacijo boste pridobili po zaključku magistrskega programa/. Po diplomi se boste lahko zaposlili v podjetjih v kadrovskih službah, v marketingu, v medgeneracijskih centrih, nevladnih organizacijah, domovih za starejše, itd., vpisali pa se boste lahko tudi na magistrski študijski program Uporabna psihologija.

 

Program: Uporabna psihologija
Trajanje: Dodiplomski visokošolski strokovni program – 3 leta
Stopnja izobrazbe: I. bolonjska stopnja, raven VI/II
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

V prvi letnik dodiplomskega študijskega programa Uporabna psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil najmanj: 

  • splošno maturo
  • poklicno maturo ali
  • pred letom 2002 končal katerikoli štiriletni srednješolski program z zaključnim izpitom

Diplomanti višješolskih programov se vpišete v 1. letnik programa. 

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Cena programa: 3.410,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 12x 298,00€
Naziv strokovne izobrazbe:

diplomirana psihologinja (VS) / diplomirani psiholog (VS)

Naziv programa: Uporabna psihologija

Trajanje: dodiplomski visokošolski strokovni program – 3 leta

Stopnja izobrazbe: I. bolonjska stopnja, raven VI/II

Naziv strokovne izobrazbe:

diplomirana psihologinja (VS) / diplomirani psiholog (VS)

 

1. LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Uvod v psihologijo

7

Statistika za psihologe

6

Psihologija osebnosti, motivacije in emocije

6

Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti

6

Razvojna psihologija

6

Organizacijska psihologija

7

Uporabna socialna psihologija

7

Uvod v pedagoško psihologijo

7

Uvod v klinično psihologijo

6

Seminar: Uvod v študij

2

2. LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Projektni management in timsko delo

6

Duševno zdravje in duševne motnje

6

Uvod v svetovanje in psihoterapijo

6

Komunikacija in medosebne kompetence

6

Komunikacijske tehnike

6

Kompetence psihologa

6

Metodologija družboslovnega raziskovanja

6

Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik I (ang., nem.)

6

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Organiziranje kakovosti življenja

6

Marginalne družbene skupine

6

Psihologija učenja

6

Kadrovska psihologija

6

3. LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Praktično izobraževanje v delovnem okolju

12

Zaključna strokovna naloga

12

Izbirni predmeti (5)

ECTS

Svetovanje za učenje in izobraževanje

6

Vodenje in ravnanje z ljudmi

6

Obnašanje strank 6

Osebni menedžment

6

Športna psihologija

6

Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta

6

Gerontološka psihologija

6

Inovativni in inovacijski menedžment

6

Digitalizacija in posameznik

6

Program poteka v celoti kot on-line študij.

V prvi letnik dodiplomskega študijskega programa Uporabna psihologija se lahko vpiše, kdor je opravil najmanj: 

  • splošno maturo
  • poklicno maturo ali
  • pred letom 2002 končal katerikoli štiriletni srednješolski program z zaključnim izpitom

Diplomanti višješolskih programov se vpišete v 1. letnik programa. 

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Cena programa: 3.410,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 298,00€

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

2 + 13 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost