Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije

O projektu Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije (SKOK)

Ljudska univerza Koper je bila uspešna pri prijavi na JAVNI RAZPIS Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«, ki je bil objavljen v oktobru 2023. V konzorciju s partnerji iz Obalno-kraške regije Ljudsko univerzo Sežana, Središčem Rotunda Koper in NOMED – neodvisno medijsko dejavnostjo bomo na Obali in Krasu izvajali brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029. Predvidevamo, da bomo skupno izvedli več kot 650 tečajev. S sredstvi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropske unije bodo do junija 2029 potekala brezplačna izobraževanja za odrasle na območju celotne Slovenije.

Sredstva

V vse programe po državi bo skupno investiranih kar 37.000.000 EUR, s projektom Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije – SKOK pa bo v naslednjih sedmih letih v izobraževanja za odrasle v naši regiji investiranih 3.017.950 EUR, od tega 1.207.180 EUR evropskih sredstev.

Namen in cilj projekta
 • Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.
 • Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.
Kdo so ciljne skupine projekta?

Tečaji in izpiti so namenjeni vsem odraslim. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:
– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Programi
 • Različni javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti in pridobivanju temeljnih spretnosti.
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik za sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. 
 • Začetna integracija priseljencev za pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države.
 • Računalniška pismenost za odrasle za spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.
 • Digitalna pismenost za odrasle za spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu.
 • Učenje jezikov za odrasle za sporazumevanje v slovenskem in tujih jezikih (od ravni A1 do B2).
 • Tečaji za odrasle za zviševanje matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter finančne pismenosti, za učenje učenja ter socialne in državljanske kompetence, za samoiniciativnost in podjetnost ter odnos in odgovornost do dela, za upravljanje s časom ipd., za kulturno zavest in izražanje ter medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje ipd.), za trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog ipd. 
 • Tečaji za digitalne kompetence: osnovna in nadaljevalna raven WORD, EXCEL, POWER POINT ipd. ter uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema.
 • Programi priprave in izpiti iz slovenskega jezika, tujih jezikov za odrasle, strokovnih izpitov iz upravnega postopka.
Rezultati projekta

V programe bo vključenih najmanj 4.160 odraslih, v javno veljavne programe pa bo vključenih najmanj 460 odraslih.

Javni razpis želi dostop do izobraževanja omogočiti kar največjemu možnemu številu odraslih, zaradi česar si bo vsak odrasli lahko v času celotnega trajanja projekta izbral največ dva programa, ki se ju bo udeležil. Prednost pri vključitvi v skupine bodo imeli odrasli, ki se v projekt vključijo prvič.

Partnerji v projektu

Ljudska univerza Koper

 • tečaji tujih jezikov
 • tečaji digitalnih kompetenc
 • tečaji za prosti čas
 • javno veljavni programi

Ljudska univerza Sežana

 • tečaji tujih jezikov
 • tečaji digitalnih kompetenc
 • tečaji za prosti čas
 • javno veljavni programi

Središče Rotunda

 • ustvarjalne delavnice
 • programi za osebnostno rast
 • usposabljanja za vseživljenjsko uspešnost

NOMED

 • programi za osebnostno rast
 • programi skrbi za zdravje
 • programi za spodbujanje kreativnosti

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Kristina Udovič Kocjančič

Kristina Udovič Kocjančič

Vodja izobraževanja

Vaše mnenje šteje

Vabimo vas, da podelite z nami svojo izkušnjo.
Klik na vprašalnik

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost