Kakovost

Na Ljudski univerzi Koper kakovosti izobraževanja vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Že od leta 2004 sledimo konceptu spremljanja, presojanja in razvoja kakovosti, ki temelji na strokovnih izhodiščih in smernicah Andragoškega centra Slovenije in modelu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

Naša komisija za kakovost sistematično spremlja in ugotavlja kakovost izobraževalnega dela v organizaciji in sodeluje v postopkih notranje presoje kakovosti. Komisijo s štiriletnim mandatom sestavljajo predstavniki zaposlenih, udeležencev, partnerjev in zunanjih sodelavcev. Predsednica komisije je Kristina Udovič Kocjančič, ki je hkrati tudi svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Koper, kar omogoča dobro in povezano delovanje pri izvajanju procesov za razvoj kakovosti. 

Na Ljudski univerzi Koper izvajamo različne načine notranjega presojanja kakovosti in vanje vključujemo zaposlene, vodstvo organizacije, zunanje sodelavce, udeležence izobraževanj in strateške ter strokovne partnerje. Izvajamo postopke sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljeno samoevalvacijo.

Eden izmed rezultatov notranjega presojanja kakovosti je tudi priznanje zeleni znak kakovosti POKI, ki ga Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam z najvišjimi standardi in merili kakovosti na področju izobraževanja odraslih. Nosilci znaka smo neprekinjeno skoraj dve desetletji.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost