Menedžment v sociali in izobraževanju

Dodiplomski visokošolski strokovni program

Program Menedžment v sociali in izobraževanju ponuja aktualna znanja s področja poslovanja in upravljanja v tesni povezavi z organizacijskimi, pravnimi, ekonomskimi vedami, psihologijo ter področjem sociale oziroma izobraževanjem.

Želite vedeti, kako je potrebno organizirati in voditi različne time in skupine? Ste si od nekdaj predstavljali, da bi delali z in za ljudi? Vas zanima kakovost življenja, profesionalni razvoj, socialno delo, organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in starejših? Bi se radi ukvarjali s svetovanjem in animiranjem ljudi za izobraževanje in spoznali sodobno e-izobraževanje? Potem je študijski program Menedžment v sociali in izobraževanju pravi za vas.

Program: Menedžment v sociali in izobraževanju
Trajanje: Visokošolski študijski program – 3 leta
Stopnja izobrazbe: I. bolonjska stopnja, raven VI/II
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Vpis v 1. letnik: zaključena štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik: z diplomo višje strokovne šole vseh smeri. Ne glede na zaključen višješolski program, diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik: zaključena višja šola po programih sprejetih pred letom 1994 in študentom sorodnih študijskih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik. Študentom se določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti za dokončanje študija.

Cena programa:

2.679,00 €/letnik plačilo v enkratnem znesku ali plačilo na obroke: 12x 235,00 €

Naziv strokovne izobrazbe:

Glede na izbrano usmeritev:

diplomant/diplomantka menedžmenta v sociali (VS)
diplomant/diplomantka menedžmenta v izobraževanju (VS)

Naziv programa: Menedžment v sociali in izobraževanju

Trajanje: visokošolski študijski program – 3 leta

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/II

Naziv strokovne izobrazbe (glede na izbrano usmeritev):

diplomant/diplomantka menedžmenta v sociali (VS)
diplomant/diplomantka menedžmenta v izobraževanju (VS)

 

1.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Organiziranje in menedžment

6

Ekonomika

6

Finance

5

Marketing

6

Vodenje in ravnanje z ljudmi

6

Osnove informatike

5

Metodologija družboslovnega raziskovanja

6

Poslovno komuniciranje

5

Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog (ang., nem., ita. ali ru.)

6

Družba, država in etika

7

Seminar – Uvod v študij

2

2.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Delovno in socialno pravo

6

Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost

6

Projektni menedžment in timsko delo

6

Inovativni in inovacijski menedžment

6

Komunikacija in medosebne kompetence

6

Medgeneracijsko povezovanje

6

Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju

6

Metode dela z različnimi ciljnimi skupinami

6

Izbirni predmeti (2)

ECTS

Organiziranje neprofitnih organizacij

6

Izobraževanje in kadrovski menedžment

6

Organiziranje kakovosti življenja

6

Marginalne družbene skupine

6

Profesionalni razvoj

6

Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

6

3.       LETNIK

Obvezni predmeti

ECTS

Poljubni izbirni predmet

6

Praktično izobraževanje v delovnem okolju

16

Seminar: Priprava na strokovno prakso

2

Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov

12

Smer Sociala

Socialno podjetništvo in zadružništvo

6

Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže

6

Organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in mladostnikov

6

Organiziranje aktivnosti starejših

6

Smer Izobraževanje

E-izobraževanje

6

Svetovanje za učenje in izobraževanje

6

Planiranje, organizacija in menedžment izobraževanje

6

Menedžment kakovosti v izobraževanju

6

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Vpis v 1. letnik: zaključena štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik: z diplomo višje strokovne šole vseh smeri. Ne glede na zaključen višješolski program, diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik: zaključena višja šola po programih sprejetih pred letom 1994 in študentom sorodnih študijskih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik. Študentom se določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti za dokončanje študija.

Cena programa: 2.679,00 €/letnik plačilo v enkratnem znesku ali plačilo na obroke: 12x 235,00 €

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

9 + 14 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost