Priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

Strokovni izpit iz upravnega postopka morajo imeti vse uradne osebe, zaposlene pri državnih upravnih organih in drugih državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, ki v upravnih zadevah odločajo o pravicah obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank ali v postopku opravljajo samo posamezna upravna dejanja.

Program priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka 1. in 2. stopnje je namenjen kandidatom, ki si želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za uspešno opravljenje strokovnega izpita. Vsebine

Na 30-urnem tečaju boste reševali primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

Cena programa

Izpitne roke in ceno izpita določa Upravna akademija v Ljubljani, kjer tudi opravljate izpit. Sami si izberete izpitni rok in se nanj sami prijavite.

Informativna prijava

V maju načrtujemo še eno izvedbo tečaja priprav na daljavo.
Prijava nanj bo možna od 3. maja dalje.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost