Začetna integracija priseljencev

Program Začetna integracija priseljencev  – ZIP je brezplačni program učenja slovenščine. Vključuje vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo. Program ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

Do obiskovanja tečaja ste upravičeni državljani tretjih držav. Tečaji se izvajajo v obsegu 180 ali 60 + 120 ur, odvisno od dovoljenja za prebivanje, ki ga imate.

Če želite obiskovati tečaj, morate pridobiti posebno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota.

Programi ZIP so brezplačni, stroške krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t. i. AMIF).

Če boste program obiskovali najmanj 80 % ur, boste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega opravljanja prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2).

Za pridobitev potrdila za brezplačno udeležbo na tečaju slovenskega jezika se obrnite najprej na ustrezno upravno enoto.

KAJ MORATE NAREDITI?

  1. Izpolnite spletni obrazec za informativno prijavo
    ali
  2. pridete osebno na Ljudsko univerzo Koper, Cankarjeva ulica 33, Koper, v času uradnih ur (klik).

Za dodatne informacije pokličite na telefon +386 (0)5 612 80 19, +386 (0)5 612 80 00 ali pišite na andreja.furlan@lu-koper.si.

Program izvajamo v sodelovanju vodilnim partnerjem, podjetjem Veris izobraževanje ter Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica in Ljudsko univerzo Sežana.

Dostopnost