Strokovni delavci Ljudske univerze Koper smo uspešno zaključili deveturni tečaj javnega nastopanja, kjer smo osvežili in izpilili svoje govorniške spretnosti. Na treh srečanjih je strokovno znanje, številne izkušnje in uporabne nasvete z nami delil Boštjan Romih, priznan in uspešen trener javnega nastopanja.

S slikovito razlago, praktičnimi vajami in konstruktivnimi debatami je udeleženkam predstavil prave in učinkovite pristope, kako prepričati in navdušiti poslušalce, uspešneje predajati sporočila, hkrati pa obdržati svojo avtentičnost.

Gospodu Boštjanu Romihu se za kakovostno in strokovno izvedbo delavnic najlepše zahvaljujemo. Nova pridobljena znanja in izkušnje pa bomo nedvomno uporabljali pri našem delu in jih z veseljem še naprej predajali vsem obiskovalcem Ljudske univerze Koper.

Dostopnost