Srednješolski program: Predšolska vzgoja

Srednje strokovno izobraževanje
Program: Predšolska vzgoja – SSI
Trajanje: Program obsega 4 letnike
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok
Šolnina:

Cena celotnega izobraževalnega programa znaša 4700 EUR. Prispevek za poklicno maturo znaša 340 EUR. V primeru priznanega predhodno pridobljenega znanja pa se vam sorazmerno s priznanimi kreditnimi točkami šolnina zmanjša.

V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

Pogoji za vpis:
  • Končana osnovna šola.

Vpišete se lahko tudi vsi, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katerekoli druge smeri.

Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Poklicna matura poteka trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja

Naziv programa: Predšolska vzgoja – SSI

Trajanje: Program obsega 4 letnike

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Pridobljeni poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predmetnik in informacije o opravljanju delovne prakse so dostopni na spodnji povezavi.

Predmetnik in delovna praksa

Pogoj za vpis je končana osnovna šola.

Vpišete se lahko tudi vsi, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katerekoli druge smeri.

Cena celotnega izobraževalnega programa: cenik.
V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja.

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo. 

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Sem zelo zadovoljna z organizacijo pouka in z izobraževalnim programom Predšolske vzgoje. Tudi  zaposleni na Ljudski Univerzi so mi vedno priskočili na pomoč in pravilno svetovali. Pridobila sem veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bom lahko s pridom uporabila pri nadaljnjem delu.

Silvia, program Predšolska vzgoja

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Marta Umer

Marta Umer

Referat

Andreja Furlan Miklobušec

Andreja Furlan Miklobušec

Samostojna strokovna delavka

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost