Ruščina

Gradiva za samostojno učenje

Ste se že učili ruščine? Bi želeli vedeti, na kateri ravni je vaše znanje glede na uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji?

Približno se ocenite s pomočjo samoocenjevalne lestvice: Europass

Lahko pa rešite tudi spodnje teste, ki vam bodo dali okvirno oceno predznanja:
Ответьте на вопросы и определите ваш уровень владения русским языком:

PREIZKUS 1 PREIZKUS 2 PREIZKUS 3

Zbrali in uredili smo celo vrsto interaktivnih nalog, ki so javno dostopne na spletu, in videoposnetkov, ki vam bodo v pomoč. Njihovim avtorjem se zahvaljujemo. Naloge so različnih tipov in težavnostnih stopenj. Naloge se vam bodo odpirale v novem zavihku. Ko boste zaključili z reševanjem, boste zavihek enostavno zaprli in se vrnili na vstopno stran z vajami.

Če želite pričeti z reševanjem nalog ali si ogledati katerega od zbranih videoposnetkov, kliknite na spodnjo povezavo. Naj vam bo v zabavo!

 

Ruščina na ravni A1

INTERAKTIVNE VAJE

Fonetika  упражнения: 1

Ruska abeceda  упражнения: 1

Glavni števniki  упражнения: 1, 2

Samostalnik  грамматика, упражнения: 1, 2, 3

Spol samostalnika  упражнение

Množina samostalnika  грамматикаупражнение

Raba  tožilnika:  грамматика, упражнения: 1

Raba mestnika  грамматикаупражнение (še več vaj: klik na Следующая страница)

Osebni zaimki v imenovalniku  упражнение

Spreganje glagolov v sedanjiku  грамматика, упражнения: 1, 2, 3, 4видео

Glagol v pretekliku  упражнение

Svojilni zaimki  грамматика, упражнения: 1 (задания 2,4,7,9), 2 (več vaj – klik na Следующая страница), 3, 4

Razumevanje zapisanih besedil  упражнения: 1, 2

Razumevanje govorjenih besedil  упражнения: 1, 2

Predstavimo se  упражнения: 1, 2

Moj dom  упражнение, викторины (kvizi): 1, 2

Hrana  викторины (kvizi): 1, 2

V mestu  викторины (kvizi): 1, 2

Nakupovanje  викторина (kviz)

Države in narodnosti  упражнение

Leto, meseci, dnevi v tednu  викторины (kvizi): 1, 2

VIDEO IN AVDIO POSNETKI

Na voljo so posnetki za pridobivanje osnov jezika od besed do fraz in dialogov. Program vsebuje tudi vaje. Z video tečajem lahko osvojite del besedišča in sporazumevalnih vzorcev za dosego ravni A1. Naučeno boste utrjevali skozi vaje v spodnjem delu gradiva (KLIK).

Množina samostalnikov  видео

Glagoli v sedanjiku (dialog + test)  видео

Glagoli premikanja  видео

Protipomenke  видео

Svojilni zaimki  видео

Vprašalnice  видео

Številke  видео

Osnove ruskega jezika od besed do fraz in dialogov :

Barve  видео

Družina  видео

Letni časi  видео

Družina:  Dialogi  видео

Kuhinska posoda  видео

Dialogi in vaje: nakupovanje  видео

Dialogi in vaje: mestni promet  in prosti čas  видео

Koliko je ura?  видео

UMETNOST IN KULTURA

Virtualni obisk Državnega muzeja Ermitaž

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost