Knjigovodja/knjigovodkinja

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za samostojno vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev, vodenja materialnega in blagovnega knjigovodstva, vodenja finančnega knjigovodstva, obračunavanja plač in ostalih osebnih prejemkov. 
Če pa vam na določenih področjih še primanjkujejo znanja, lahko primanjkljaje odpravite na enem od tečajev Knjigovodske šole.

Tečaj: Priprave na NPK Knjigovodja/knjigovodkinja
Trajanje:

40 šolskih ur

Lokacija: Teoretični in praktični del: Ljudska univerza Koper
Način izvedbe: Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko.
Pogoj za vključitev: Srednja šola, predznanje v obsegu snovi 80-urnega začetnega tečaja knjigovodstva oz. izkušnje pri delu v knjigovodstvu. Predznanje preverjamo na uvrstitvenem testu.
Pogoji za dokončanje: Kandidati, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev  certifikata NPK, bodo opravljali preizkus znanja. Potrdilo z opisom kompetenc bodo lahko vložili v zbirno mapo.
Cena programa: 4 x 100,00 €
Cena postopka NPK ni vključena.

Pridobitev certifikata NPK

Pogoji za vključitev v postopek NPK: Najmanj srednja poklicna izobrazba.
Katalog strokovnih znanj in spretnosti: Knjigovodja/knjigovodkinja
Cena preverjanja in potrjevanja NPK:  Cenik

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost