Med 23. in 27. oktobrom 2023 smo na Ljudski univerzi Koper izvedli prvo mobilnost v sklopu Erasmus+ projekta Sodobno središče za samostojno učenje – pot do vključujoče, digitalne in trajnostne skupnosti. Na sledenje na delovnem mestu smo se štiri sodelavke odpravile v Španijo, na institucijo Ceper Cehel de Albuñol, ki je priznano javno središče vseživljenjskega učenja andaluzijske vlade. Zaradi svoje lokacije je organizacija izrazito podeželsko središče, ki se pri svojem delu povezuje tako z lokalnim kot tudi nacionalnim in mednarodnim okoljem.

Ustanova ponuja raznovrstne programe za odrasle, pri izvajanju programov zanje pa aktivno uporablja nove tehnologije ali inovativne učne pristope, zato smo bili zelo hvaležni za deljenje njihovih izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Med drugim so na seznanili z njihovim računalniškim portalom Seneca, nam pokazali svoja učna e-gradiva, spletno platformo za izmenjavanje informacij Collabora ter nam predstavili digitalna orodja, ki jih uporabljajo pri svojem delu (npr. Powtoon, Udir, Genially, Kahoot, OpenShot …).

Med pet dnevnim obiskom smo poleg šole gostiteljice spoznali še tri ustanove za izobraževanje odraslih, šolski center za poklicno izobraževanje, regijski zavod za šolstvo ter urad za priseljence, saj le-ti (predvsem zaradi lege institucije gostiteljice) predstavljajo zelo velik delež njihovih udeležencev izobraževanja odraslih.

Z vsemi omenjenimi institucijami smo iskali sinergije, navezali stike in se z nekaterimi med njimi (s katerimi smo našli največ skupnih točk) dogovorili, da bomo z njimi sodelovali v naslednjih zgodbah na Erasmus+ področju.

Z mobilnosti smo se tako vrnile z obilo novih idej za naše nadaljnje delo in z lepim spominom na gostitelje, ki so nas navdušili z odprtostjo ter gostoljubjem in jih bomo spomladi 2024 z odprtimi rokami sprejeli tudi na študijskem obisku na našem zavodu.

Dostopnost