Aprila se je zaključil projekt Drive-in tržnica Loreto, ki smo ga ob podpori JZP Izola sooblikovali s partnerji iz Krajinskega parka Strunjan, KS Jagodje-Dobrava in Zadruge ekoloških proizvajalcev Istre – Zemlja in morje (ZEPI).

V okviru projekta smo organizirali in izpeljali 12 delavnic osnov digitalnih tehnologij, na katere se je vključilo skupno več kot 40 starejših. Izvedli smo tudi delavnico digitalnega marketinga za lokalne pridelovalce, ki bodo svoje izdelke želeli tržiti tudi po spletu, kar Drive-in tržnica Loreto omogoča. Rezultate projekta smo predstavili na dveh novinarskih konferencah.

Takole so o prvi in drugi konferenci poročali na Občini Izola, takole pa na Regional Obali.


Projekt Drive in tržnica Loreto, je financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja lahko preberete: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en 

Več o Programu razvoja podeželja lahko preberete na: www.program-podezelja.si/

Partnerji in sodelavci v projektu:

Dostopnost