Pri nas s pomočjo orodja SVOS brezplačno preizkusite svoje besedilne, matematične, tehnološke in druge spretnosti in preverite, kje v slovenskem in evropskem povprečju ste!

Rezultati mednarodne raziskave PIAAC so pokazali, da Slovenci v povprečju nismo najbolj uspešni pri reševanju matematičnih nalog, le deloma razumemo, kar preberemo, in imamo težave pri reševanju problemov, ki obsegajo več korakov. Skratka – na splošno nam ne gre najbolje.

Kako dobro mislite, da bi se sami odrezali pri reševanju takih nalog? Bi ostali v slovenskem povprečju ali bi se s svojimi rezultati uvrstili v sam evropski vrh?

Odgovor lahko poiščete s pomočjo vprašalnika SVOS.

Izpolnjevanje vprašalnika SVOS je za vse zainteresirane brezplačno, nudi ga Andragoški center Republike Slovenije.

Odraslim v Sloveniji ocenjevanje spretnosti omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob podpori Evropskega socialnega sklada v okviru nacionalnega projekta ‘’Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022’’. Projekt izvaja Andragoški center Slovenije v sodelovanju s številnimi partnerji iz vse Slovenije.

Dostopnost