Slovenščina - sloveno - Slovene

Udeleženci na tečajih slovenščine kot drugega oz. tujega jezika dobite praktična jezikovna in kulturna znanja, ki vam bodo pomagala, da se dobro znajdete v slovenskem in lokalnem prostoru. Razvijate zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Spoznate in utrdite osnove slovenske slovnice, pravopisa in pravorečja. Program naših tečajev ima javno veljavo.

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Dobro je vedeti

 • Če imate predznanje, se z vami pogovorimo in vam svetujemo najbolj ustrezen program in stopnjo tečaja.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.
 • V skupini je do 12 udeležencev.
 • Skupine oblikujemo glede na predznanje in po jezikovnih skupinah (slovanske, neslovanske skupine).
 • Pri nas lahko obiskujete tečaje od 1. do 3. stopnje. Tečaje na višjih stopnjah organiziramo za zaključene skupine ali pripravimo individualne programe.
 • Tudi v začetniških skupinah ves čas govorimo slovensko. Naši učitelji po potrebi razložijo snov tudi v angleščini, italijanščini, nemščini ali srbščini/hrvaščini.
 • Vsaka stopnja traja 60 ur.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
 • Tečaje izvajamo v Kopru.
 • Cenik
 • Uveljavljate lahko popust za dijake, študente, upokojence, brezposelne ali za plačilo tečajnine v enkratnem znesku.
 • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.
 • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.

Ljudska univerza Koper je pooblaščeni izpitni center za izvajanje izpitov slovenščine:

Niste našli tečaja zase?

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovorita:

Andreja Furlan Miklobušec

Andreja Furlan Miklobušec

Samostojna strokovna delavka

Nada Čupković

Nada Čupković

Organizatorka izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost