Potrdilo o znanju tujega jezika in slovenščine

Izpiti iz slovenščine

Ljudska univerza Koper je pooblaščena s strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Pri nas lahko opravljate izpite na:

 • vstopni ravni (A1)
 • osnovni ravni (A2–B1)

Pridobite si javno veljavno listino, ki jo lahko uporabite za uradne namene.

Izpit iz slovenščine na vstopni ravni (A1)

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni (A2–B1)

Prijava

Prijavite se lahko osebno na sedežu ljudske univerze, po navadni pošti ali prek e-pošte info@lu-koper.si.

Ob prijavi poravnate izpitno takso. Prijava je veljavna ob prejemu:

 • izpolnjene prijavnice,
 • potrdila o plačilu izpitne takse.

Odjava

Odjavite se lahko najkasneje 2 delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom.

Javno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika

 • Ljudska univerza Koper je pooblaščeni center za preverjanje znanja tujih jezikov. Več o izpitih in izpitnih rokih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra.
  Pri nas lahko opravljate izpite iz italijanščine, v ostalih izpitnih centrih pa še izpite iz nemščine, francoščine in madžarščine.
 • Izpite lahko opravljate na osnovni in višji ravni. Izpit na osnovni ravni ustreza mednarodnim standardom po priporočilu Sveta Evrope na stopnji A2 (Waystage), izpit na višji ravni pa na stopnji B2 (Vantage).
 • Pridobite si javno veljavno listino, ki jo lahko uporabite za uradne namene.
 • Izpitni roki so februarja, junija in oktobra.
 • Izpite lahko opravljate, tudi če ne obiskujete naših tečajev.
 • Pred prijavo na izpit si oglejte vzorčne teste.
 • Lahko se nam pridružite na pripravah na izpit.

Ob koncu naših tečajev opravljate preizkus znanja in dobite potrdilo Ljudske univerze Koper. Ocena znanja je v skladu s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

 • Uspešno opravljen izpit ob zaključku posamezne stopnje omogoča udeležencem prehod na višjo stopnjo. Večina delodajalcev sprejema potrdilo kot zadosten dokaz o znanju tujega jezika na določeni stopnji.
 • Prvo skupinsko opravljanje izpita na posamezni stopnji je brezplačno. Vsako naslednje opravljanje in opravljanje izpita izven v skupini dogovorjenega roka zaračunamo po veljavnem ceniku.
 • Izpite lahko opravljate tudi tisti, ki niste obiskovali naših tečajev. Za izpitne roke se dogovorite z odgovornim strokovnim delavcem. Opravljanje »stopenjskega izpita« plačate po veljavnem ceniku.
 • Potrdilo nima javne veljave. Preverite, ali ga bo vaš delodajalec upošteval.

Programi priprav na izpite iz tujih jezikov so namenjeni kandidatom, ki znanje na določeni ravni že imajo. Na tečaju podrobno predstavimo vsebino izpita, različne tipe nalog in tehnike njihovega reševanja. Priprave potekajo v obliki simulacij možnih izpitnih situacij. Posvečamo se predvsem vsebinam, ki jih slabše obvladate in konverzaciji, večino pisnih nalog pa rešujete doma.

Klik na Priprave na izpite.

Trenutno razpisujemo

Niste našli tečaja zase?

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

SPLOŠNE INFORMACIJE

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Izpit iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni

Tadeja Fatur

Tadeja Fatur

Organizatorka izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost