Ljudska univerza Koper vabi učitelje za poučevanje odraslih v programih Osnovne šole za odrasle.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske pogodbe oz. dogovore o sodelovanju (v primeru, da so kandidati samostojni podjetniki).

Izbrani honorarni sodelavci bodo izvajali naslednje predmete:

Predmet Izobrazba Dodatni pogoji

 

Zaželjena dodatna znanja in kompetence

Angleščina

 

Profesor angleščine

 

 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

 

Pedagoško andragoško izobrazba

 

Izkušnje pri delu z odraslimi

Italijanščina

 

 

Profesor italijanščine

 

 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

 

Pedagoško andragoško izobrazba

Izkušnje pri delu z odraslimi
Geografija

 

 

Profesor geografije

 

 

 

 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

 

Pedagoško andragoško izobrazba

 

Izkušnje pri delu z odraslimi

Biologija Profesor biologije

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

 

Pedagoško andragoško izobrazba

 

Izkušnje pri delu z odraslimi

 

Delo bo potekalo v šolskem letu 2019/2020 po dogovoru in v skladu z urnikom.

Vsi zainteresirani naj pošljejo prošnjo po e-pošti: info@lu-koper.si. Za dodatne informacije pa lahko pokličete na tel. 05/61-280-00.

Dostopnost