K sodelovanju vabimo učitelja angleščine (honorarnega sodelavca) za poučevanje v programih izobraževanja odraslih.

Izobrazbeni pogoji: profesor angleščine

Dodatni pogoj: strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaželena dodatna znanja in kompetence: izkušnje pri delu z odraslimi.

K oddaji prijave vabimo tudi prevajalce oz. druge jezikovne strokovnjake, ki imajo izkušnje s poučevanjem odraslih.

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na tajništvo@lu-koper.si do 5. 10. 2023.

Dostopnost