V preteklem tednu smo na Ljudski univerzi Koper preko projekta Erasmus+ gostili obisk šol Vuxenutbildningen i Karlshamn iz Švedske ter Pučko otvoreno učilište Samobor s Hrvaške. Sledenje na delovnem mestu je bilo namenjeno spoznavanju programov, organizacijskih rešitev in primerjavi šolskih sistemov.

Švedski sistem formalnega izobraževanja odraslih je bolj celostno zastavljen, naloge med posameznimi institucijami in njihove pristojnosti so jasneje razdeljene, medtem ko je neformalno izobraževanje še v povojih. V primerjavi s švedskim sistem slovenski sistem dopušča več ustvarjalnosti in svobode pri ponujanju različnih dejavnosti ter njihovi promociji.

Predstavnica organizacije iz Samobora nam je predstavila njihov pristop k delu z mladimi v neformalnem izobraževanju, kjer udeležence postavijo v aktivno vlogo pri učenju. Organizacijskih spretnosti, veščin načrtovanja in upravljanja s časom jih učijo na konkretnih primerih, denimo tako, da mladi organizirajo koncert. Medtem se skoraj mimogrede naučijo še kaj o avtorskih pravicah v glasbi oz. kot je povedala naša gostja »Tako spoznajo še sistem zakupa avtorskih pravic. Če bi organizirala delavnico na to temo, se je ne bi nihče udeležil«. Pri ponudbi neformalnih aktivnosti izhajajo iz potreb lokalnega okolja, številne aktivnosti predlagajo in izpeljejo prav udeleženci, ki jih spremlja, usmerja in vodi kdo od zaposlenih v instituciji Pučko otvoreno učilište Samobor.

Goste iz Švedske in Hrvaške smo peljali v center Memory, da spoznajo projektno učenje mladih odraslih PUM-O, in v Pino, kjer so jim predstavili svoje izkušnje na področju krepitve kulturnega dialoga in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Tanja Skok iz Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper je za učitelje, ki so nas obiskali, pripravila predstavitev, kako se v okviru pouka povezujejo s podjetji. Klavdija Šavle iz Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran – Enota elektro in pomorska šola pa je delila dobre prakse povezovanja tujega jezika s poklicnim usmerjanjem. Klavdija je gostjam predstavila poučevanje na daljavo in primerjala izkušnjo poučevanja v programu redne srednje šole in v programih neformalnega izobraževanja (tečajih) na Ljudski univerzi Koper.

Na Ljudski univerzi Koper vedno z veseljem gostimo tuje partnerje in si z njimi izmenjamo dobre prakse, ki pripomorejo k še kakovostnejšemu delu. Veseli smo, da so gostje dobre prakse prepoznale tudi pri nas in bodo glas o njih širile tudi v svojem okolju.

Dostopnost