Ekonomist

Višješolski strokovni program

Študij v programu Ekonomist temelji na štirih ključnih strokovnih področjih: komerciali, organizaciji poslovanja, računovodstvu in bančništvu. To je poklic, ki omogoča večjo samostojnost pri delu, večjo fleksibilnost in večje možnosti napredovanja. Omogoči vam usposobljenost za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih.

Program: Ekonomist
Trajanje: Višješolski študijski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: Stopnja VI/I
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist/ekonomistka

Naziv programa: Ekonomist

Trajanje: višješolski študijski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/I

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist/ekonomistka

 

Obvezni predmeti* ECTS
Poslovni tuji jezik 6
Poslovno komuniciranje 6
Informatika 5
Poslovna matematika s statistiko 6
Organizacija in menedžment podjetja 6
Ekonomija 5
Osnovne poslovnih financ 6
Praktično izobraževanje 1 14
Prosto izbirni predmet 5
Usmeritev*: Organizator poslovanja – podjetništvo in trženje ECTS
Poslovni procesi 6
Poslovno pravo 6
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5
Ekologija 6
Ergonomija in varstvo pri delu 8
Podjetništvo 5
Trženje 5
Praktično izobraževanje 2 14
Usmeritev*: Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode – računovodstvo za gospodarstvo ECTS
Temelji računovodstva 6
Finančno računovodstvo 7
Stroškovno računovodstvo 7
Davki 6
Analiza bilanc z revizijo 6
Insolvenčni postopki 6
Računovodstvo za samostojne podjetnike 5
Praktično izobraževanje 2 14
Usmeritev bomo izvedli, če jo bo izbralo vsaj 20 študentov.

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS).

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

6 + 9 =

Preverite še ostale višješolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost