Razpis za vpis – posebni programi za odrasle

Razpis za vpis – posebni programi za odrasle

Izvajalci skladno z 20. členom Zakona o izobraževanju odraslih objavljamo javni poziv k vpisu v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ki so financirani iz javnih sredstev. Ljudska univerza Koper je vpisana v Razvid izvajalcev pri Ministrstvu za...
Dostopnost