V letu 2020 se je dogajalo ...

 

TEČAJ

PRIČETEK URNIK CILJNA SKUPINA LOKACIJA
 tečaji  v decembru 2020
93 Nemščina B1/3 17. 12. 2020 četrtek 18.15-19.45 45+in mlajši tečaj na daljavo
92 E-poslovanje v turizmu 16. 12. 2020 ponedeljek in sreda
9.00-11.30
45+in mlajši tečaj na daljavo
91 Priprave na izpit iz znanja italijanščine na višji ravni B2 16. 12. 2020 sreda 17.30-19.45 in petek 16.30-19.00 45+in mlajši tečaj na daljavo
90 Priprave na izpit iz znanja italijanščine na osnovni ravni A2 14. 12. 2020 ponedeljek 16.30-18.00 in četrtek 16.30-18.45 45+in mlajši tečaj na daljavo
89 Italijanščina A1/1 8. 12. 2020 torek in četrtek
8.00-9.30
zaključena skupina tečaj na daljavo
88 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 8. 12. 2020 torek in četrtek
14.00-15.30
zaključena skupina tečaj na daljavo
87  E-poslovanje v turizmu 8. 12. 2020 torek in četrtek
18.00-20.15
45+in mlajši tečaj na daljavo
86  Španščina A1/2 2. 12. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-17.45
45+ tečaj na daljavo
Tečaji  v novembru 2020
85 Knjigovodstvo 2 11. 11. 2020 ponedeljek in sreda
17.30-19.45
45+in mlajši tečaj na daljavo
84 Nemščina A1/2 10. 11.2020 ponedeljek in sreda
16.30-18.00
45+ tečaj na daljavo
  Nemščina B1/2   ponedeljek in sreda
18.15-19.45
45+ tečaj od septembra poteka na daljavo
  Angleščina A1/1
4. 11. 2020 ponedeljek in sreda
18.50-20.20
45+ nadaljevanje tečaja na daljavo
  Access 3. 11. 2020 torek in četrtek
16,15-18.30
45+in mlajši nadaljevanje tečaja na daljavo
  Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
18.50-21.05
45+in mlajši nadaljevanje tečaja na daljavo
  Italijanščina A1/1
3. 11. 2020 torek in četrtek
8.30-10.00
45+ tečaj na daljavo
83 Italijanščina A1/3 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-17.45
45+ tečaj na daljavo
  Italijanščina A1/1 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
8.15-9.45
45+in mlajši tečaj na daljavo
  Italijanščina A1/1 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
10.45-12.15
45+ in mlajši tečaj na daljavo
  Španščina A2/1 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-20.15
45+ zaključek tečaja na daljavo
  Španščina A1/1 2. 11. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-17.45
45+ zaključek tečaja na daljavo
Tečaji in izpiti v oktobru 2020
82 Stres na delovnem mestu 15. 10. 2020 torek in četrtek
16.30-19.45
45+ LU Koper in teren
81 Italijanščina A1/3 14. 10. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
80 Italijanščina A1/1 14. 10. 2020 ponedeljek in sreda
10.45-13.00
45+ in mlajši LU Koper
79 Italijanščina A1/1 14. 10. 2020 ponedeljek in sreda
8.30-10.45
45+ LU Koper
78 Izpit iz znanja italijanščine na osnovni/višji ravni 12. 10. 2020   45+ in mlajši LU Koper
Državni izpitni center
77 Strokovni izpit iz upravnega postopka 7. 10. 2020   45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
76 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 6. 10. 2020 torek in petek
16.30-19.30
45+ in mlajši KZ Agraria
Tečaji v septembru 2020
75 Angleščina A1/1 28. 9. 2020 ponedeljek in sreda
18.50-21.05
45+ LU Koper
74 Priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 22. 9. 2020 torek in četrtek
18.50-21.05
45+ in mlajši LU Koper
73 Digitalna fotografija 21. 9. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper in teren
72 Priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
21. 9. 2020 ponedeljek in sreda
18.50-21.00
45+ in mlajši LU Koper
71 Angleščina A1/2 15. 9. 2020 torek in četrtek
16.15 -18.30
45+ LU Koper
70 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 14. 9. 2020 ponedeljek in četrtek 18.50-21.05 45+ in mlajši LU Koper
69 Nemščina B1/2 9. 9. 2020 ponedeljek in sreda
18.15-19.45
45+ in mlajši tečaj na daljavo
68 Stres na delovnem mestu
8. 9. 2020 torek in četrtek
16.30-19.45
45+ LU Koper in teren
67  Nemščina A1/1 8. 9. 2020 torek in četrtek
16.15 -18.30
45+ LU Koper
66  Access 8. 9. 2020 torek in četrtek
16.15 -18.30
45+ in mlajši LU Koper
65 Digitalna fotografija 8. 9. 2020 torek in četrtek
18.50-21.05
45+ in mlajši LU Koper in teren
64 Angleščina A1/1
7. 9. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
63 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 7. 9. 2020 ponedeljek in četrtek 18.50-21.05 45+ in mlajši LU Koper
62 Začetni tečaj italijanščine A1/1 3. 9. 2020 torek in četrtek
8.30 – 10.45
45+ in mlajši LU Koper
61 Začetni tečaj knjigovodstva 3. 9. 2020 torek in četrtek
8.30 – 11.30
45+ in mlajši LU Koper
60 Začetni tečaj knjigovodstva 2. 9. 2020 ponedeljek in sreda
17.50-20.50
45+ LU Koper
59 Priprave na izpit iz znanja italijanščine na osnovni ravni 1. 9. 2020 torek in četrtek
16.15 -18.30
45+ in mlajši LU Koper
Tečaji in izpiti julij, avgust 2020
58 Italijanščina A1/1  31. 8. 2020 ponedeljek in sreda
13.00-15.15
45+ in mlajši SB Izola
57 Italijanščina A1/1  31. 8. 2020 ponedeljek in sreda
13.00-15.15
45+ in mlajši SB Izola
56 Digitalna fotografija  31. 8. 2020 ponedeljek in sreda
9.00-11.15
45+ in mlajši LU Koper in teren
55 Španščina A1/1  31. 8. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
54  Španščina A2/1  31. 8. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
53 Priprave na strokovni izpit iz
upravnega postopka
 27. 8. 2020 četrtek in petek
9.00-12.00
45+ in mlajši LU Koper
52 Priprave na strokovni izpit iz
upravnega postopka
 27. 8. 2020 četrtek in petek
16.00-19.00
45+ in mlajši LU Koper
51 Zelišča za zdravje in veselje 25. 8. 2020 torek in četrtek
16.15-19.15
45+ Kmetija Jakomin
Kubed
50  Španščina A1/2 25. 8. 2020 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
49 Francoščina A1/2 24. 8. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
48 Italijanščina A1/2 24. 8. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
47 Strokovni izpit iz upravnega postopka 13. 7. 2020   45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
Tečaji maj, junij 2020
46 Zelišča za zdravje in veselje 2. 6. 2020 torek in četrtek
16.15-19.15
45+ Kmetija Jakomin
Kubed
45 Nemščina A1/3 7. 5. 2020 torek in četrtek
18.15 – 19.45
45+ tečaj na daljavo
44 Španščina A1/3 11. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.45 – 20.15
45+ tečaj na daljavo
43 Virtualno potovanje v… Popotna angleščina A2 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.00 – 19.30
45+ in mlajši tečaj na daljavo
42 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.45 – 21.00
45+ in mlajši tečaj na daljavo
41 Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 19. 5. 2020 torek in četrtek
13.30 – 15.00
45+ in mlajši tečaj na daljavo
40 Z računalnikom enostavno do e-poslovanja 7. 5. 2020 torek in četrtek
18.30 – 20.00
45+ in mlajši tečaj na daljavo
39 Nemščina B1/1 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.15 – 19.45
45+ tečaj na daljavo
38 Nemščina A2/2 7. 5. 2020 ponedeljek in sreda
16.30 – 18.00
45+ tečaj na daljavo
37 Osvežitveni tečaj ruščine z IKT A1/3 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.45 – 20.15
45+ tečaj na daljavo
36 Ruščina A1/1 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
17.00 – 18.30
45+ tečaj na daljavo
35 Access  6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
16.15 – 18.30
45+ in mlajši tečaj na daljavo
34 Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 6. 5. 2020 ponedeljek in sreda
18.00 – 19.30
45+ tečaj na daljavo
Tečaji v marcu 2020 
33 Z dobro komunikacijo do boljših odnosov 2. 3. 2020 ponedeljek, sreda in petek
7.30-9.45
zaključena
skupina
LU Koper
32  Digitalna fotografija 2. 3. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ in mlajši LU Koper in teren
31  Digitalne kompetence za
aktivno sodelovanje v družbi
2. 3. 2020 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ in mlajši OŠ Livade Izola
30  Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel 2. 3. 2020 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ in mlajši OŠ Livade Izola
29  Virtualno potovanje v… Popotna
angleščina A2
9. 3. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
28  Stres na delovnem mestu 3. 3. 2020 torek in četrtek
7.30-9.45
zaključena
skupina
LU Koper
27  Zelišča za zdravje in veselje 10. 3. 2019 torek in četrtek
16.15 – 19.15
45+ LU Koper in teren

 Tečaji in izpiti v februarju 2020 

26 Španščina A1/3 3. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
25 Francoščina A1/2 3. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
24 Virtualno potovanje v Italijo 3. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
23 Učinkoviti z uporabo preglednic (Excel) 3. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ in mlajši LU Koper
22 Z računalnikom enostavno
do e-poslovanja
4. 2. 2020 torek in četrtek
16.15 – 19.15
45+ in mlajši LU Koper
21 Italijanščina A1/1 4. 2. 2020 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
20 Španščina A1/2 4. 2. 2020 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
19 Nadaljevalni tečaj angleščine A1/2 4. 2. 2020 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ LU Koper
18 Angleščina A1/1 5. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
17 Izpit iz znanja italijanščine na
osnovni ravni
5. 2. 2020 sreda, 4. 2. 2020 45+ in mlajši LU Koper,
Državni izpitni center
16 Osvežitveni tečaj ruščine z IKT A1/3 5. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ in mlajši LU Koper
15 Ruščina A1/1 5. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
14 Angleščina A1/1 5. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
 45+ LU Koper
13 Angleščina A1/1  5. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
  45+ LU Koper
12 Access  10. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
11 Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 24. 2. 2020 ponedeljek in sreda
18.00 – 21.15
 45+ LU Koper
10 Italijanščina A1/2 24. 2. 2020 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
 45+ LU Koper
 Tečaji v januarju 2020
 9 UŽU Knjige so zame 20. 1. 2020 ponedeljek in sreda
8.30 – 10.45
45+ in mlajši LU Koper
8 Ko tujina postane dom – tečaj
slovenščine za Albanke
20. 1. 2020 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
zaključena skupina LU Koper
7 Priprave na strokovni izpit iz
upravnega postopka
27. 1. 2020 ponedeljek in sreda
16.30 – 19.45
45+ in mlajši LU Koper
6 Nemščina B1/1 27. 1. 2020 ponedeljek in sreda
18.15 – 19.45
45+ LU Koper
5 Nemščina A2/2 27. 1. 2020 ponedeljek in sreda
16.30 -18.00
45+ LU Koper
4 Z dobro komunikacijo do boljših odnosov 27. 1. 2020 ponedeljek in torek
14.45 – 17.00
45+ in mlajši LU Koper
SLORest
3 Nemščina A1/1 28. 1. 2020 torek in četrtek
16.30 – 18.00
45+ LU Koper
2 Nemščina A1/2 28. 1. 2020 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ LU Koper
 1 Nemščina A1/3 28. 1. 2020 torek in četrtek
18.15 – 19.45
45+ LU Koper

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost