Se želite naučiti slovensko? Vabimo vas k vpisu na januarski tečaj slovenščine za tujce! 🇸🇮
Do you want to learn Slovene? We warmly invite you to attend our Slovene language course for foreigners in January! 🇸🇮

Slovenščina kot tuji jezik / Slovene as a foreign language

Skupina A / Group A

Če je vaš materni jezik neslovanski/ Course for non-Slavic mother tongue learners

Torek in četrtek / Tuesday and Thursday 18.45-21.00

Pričetek/Start: 16.1.2018

Vpis/Sign in: 10. 1. 2018

Več o tem/More

 

Skupina B/ Group B

Če je vaš materni jezik slovanski/ Course for Slavic mother tongue learners

Torek in četrtek / Tuesday and Thursday 16.15-18.35

Pričetek/Start: 27.2.2018

Vpis/Sign in: 16. 2. 2018

Več o tem/More

 

Dostopnost