Slovenščina – Sloveno – Slovene

Udeleženci na tečajih slovenščine kot drugega oz. tujega jezika dobite praktična jezikovna in kulturna znanja, ki vam bodo pomagala, da se dobro znajdete v slovenskem in lokalnem prostoru. Razvijate zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Spoznate in utrdite osnove slovenske slovnice, pravopisa in pravorečja. Program naših tečajev ima javno veljavo.

Dobro je vedeti

 • Če imate predznanje, se z vami pogovorimo in vam svetujemo najbolj ustrezen program in stopnjo tečaja.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.
 • V skupini je do 12 udeležencev.
 • Skupine oblikujemo glede na predznanje in po jezikovnih skupinah (slovanske, neslovanske skupine).
 • Pri nas lahko obiskujete tečaje od 1. do 3. stopnje. Tečaje na višjih stopnjah organiziramo za zaključene skupine ali
  pripravimo individualne programe.
 • Tudi v začetniških skupinah ves čas govorimo slovensko. Naši učitelji po potrebi razložijo snov tudi v angleščini,
  italijanščini, nemščini ali srbščini/hrvaščini.
 • Vsaka stopnja traja 60 ur.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine
  lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
 • Tečaje izvajamo v Kopru.
 • Cena ene stopnje je 4 x 90,00 EUR. V ceno niso všteti stroški gradiva.
 • Uveljavljate lahko popust za dijake, študente, upokojence, brezposelne ali za plačilo tečajnine v enkratnem znesku.
 • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.
 • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.
 • Pri nas lahko opravljate Izpit iz slovenščine na vstopni ravni in Izpit iz slovenščine na osnovni ravni. Ljudska univerza Koper je pooblaščeni izpitni center.

V okviru razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 razpisujemo brezplačne  programe: Slovenščina za albansko govoreče ženske.


Info:
05 61 280 00, info@lu-koper.si
Tina Rožac, tina.rozac@lu-koper.si
Informativna prijava


Italiano
                                            
English