V sklepnem dogodku Karierijade smo prisluhnili Jernerju Naratu, izkušenemu fotografu in marketingarju, ki nam je predstavil, kako pomembne so zgodbe. Pripovedujemo si jih tako v zasebnem kot v poslovnem okolju. Na razgovoru za zaposlitev si delodajalec in kandidat pravzaprav izmenjata svoji zgodbi in preverjata, koliko se medsebojno dopolnjujeta. Podjetja in posamezniki v delovnem okolju zgodbe pripovedujemo strankam, poslovnim partnerjem in sodelavcem. Prav privlačne zgodbe nas delajo uspešne, saj nosijo sporočilnost, se med seboj prepletajo in temeljijo na osebnih izkušnjah. Skrivnost dobrih zgodb leži v podrobnostih, v majhnih stvareh.

Če želimo zgodbo predati naprej, jo moramo v prvem koraku prepoznati. Uskladiti jo moramo s seboj in odkriti, kaj pripoveduje. Pri tem nam pomagajo vprašanja, ki raziskujejo v globino, ki sprašujejo »zakaj«, podobno kot otroci. Ko zgodbo enkrat prepoznamo, nastopi drugi korak. Za uspešen prenos zgodbe je bistveno, da vemo, komu jo pripovedujemo. Raziskujemo svojo ciljno publiko in ji zgodbo povemo tako, da ji bo blizu, da se bo lahko povezala z njo. Zgodba ostane vedno ista, spremeni se le način pripovedovanja. Tretji korak drugega dopolnjuje in nas spodbuja k načrtovanju lastne zgodbe. Razvijajmo jo s pomočjo ciljev, ki jih imamo pri komunikaciji s publiko. Obenem skrbimo za to, da zgodbo razvijamo in postopoma nadgrajujemo. Kot pravi Jernej:

»Tvoja zgodba je odvisna samo od lastnega ustvarjalnega uma in potrpežljivega dela«.  

Karierijada je dogodek projekta NEKSTEP.

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Dostopnost