V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper smo zaključili tečaj računalništva, ki se ga je udeležilo 11 obsojencev.
V okviru programa so udeleženci izdali zanimiv časopis Complic journal.

Izobraževanje in izdajo časopisa smo izvedli  v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Brezplačno učenje sta omogočila Ministrstvo za izobraževanje. znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

 

Dostopnost