Status

Status učenca

Učenci, ki v devetih letih niste zaključili osnovnošolskega izobraževanja in nadaljujete šolanje kot odrasli v programu Osnovna šola za odrasle, še dve leti obdržite status učenca in s tem pripadajoče pravice.

Status udeleženca v izobraževanju odraslih

Udeleženci izobraževanja odraslih v Osnovni šoli za odrasle, ki niste v delovnem razmerju, niste prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, lahko za čas izobraževanja uveljavljate status v izobraževanju odraslih. S tem pridobite pravico:

  • do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  • do drugih ugodnosti ter pravic (prevozi, štipendiranje, opravljanje del preko študentskih servisov).

Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.
Pozor! Udeleženci izobraževanja odraslih lahko opravljate dela preko študentskih servisov le do dopolnjenega 26. leta starosti.

Status lahko obdržite tudi, če prvič ponavljate razred. S šolanjem v izbranem programu lahko nadaljujete tudi, ko vam status v izobraževanju odraslih ali status učenca preneha, izgubite pa pravice, ki iz tega statusa izhajajo.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Kristina Pintar

Kristina Pintar

Samostojna strokovna delavka

Tina Mržek

Tina Mržek

Vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost