Španščina

Španščino ste se že učili? Bi želeli vedeti, na kateri ravni je vaše znanje glede na uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji?

Približno se ocenite s pomočjo samoocenjevalne lestvice: Europass

Ponovite in utrdite znanje španščine z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom.

Zbrali in uredili smo celo vrsto interaktivnih nalog, ki so javno dostopne na spletu. Njihovim avtorjem se zahvaljujemo. Naloge so različnih tipov in težavnostnih stopenj, pri vseh pa vam bo sistem takoj sporočil, če ste pravilno reševali. Naloge se vam bodo odpirale v novem zavihku. Ko boste zaključili z reševanjem, boste zavihek enostavno zaprli in se vrnili na vstopno stran z vajami.

Zdaj pa izberite raven in pričnite z reševanjem. Naj vam bo v zabavo!

Španščina na ravni A1

Španščina na ravni A2