Tržnica in izobraževanje – na prvi pogled dve zelo različni področji, ki pa imata veliko skupnega, predvsem ko tržnica omogoča tudi spletno naročanje. Ravno ta lastnost tržnice nas je na Ljudski univerzi Koper pritegnila, da smo se odločili sodelovati v projektu Drive in tržnica Loreto. Stojnice so se odprle marca, tržnica pa bo zaživela aprila.

Izobraževanje je naše poslanstvo. V okviru projekta Drive in Loreto smo organizirali delavnice za pridobitev digitalnih kompetenc, ki jih na eni strani potrebujejo tisti, ki naročajo preko spleta, na drugi strani pa tisti, ki na spletu ponujajo svoje izdelke.

Drive in tržnica Loreto je prav posebna tržnica. Poleg atraktivne lokacije ob Gostilni Jasna v Jagodju, jo inovativno delata njeno poslanstvo in »drive-in funkcija«. Drive in tržnica Loreto, ki je nastala v okviru istoimenskega projekta, kupcem ponuja možnost nakupa izdelkov in pridelkov lokalnih pridelovalcev na lokaciji, ki sicer slovi po nelegalnih preprodajalcih sadja in zelenjave.  Partnerji v projektu so s tržnico želeli ponuditi alternativo vsem, ki cenijo in dajejo prednost domačim izdelkom, izdelkom km 0 in tistim iz trajnostne predelave.

Tržnica Loreto pa je zanimiva tudi zato, ker omogoča naročanje izdelkov kar preko spleta in njihov prevzem neposredno na stojnicah. Da bi spletno naročanje izkoristilo kar največ zainteresiranih, smo organizirali delavnice digitalnih tehnologij Znanje za znanje za medgeneracijsko sodelovanje. Na delavnice smo povabili predvsem starejše, ki so lahko nekoliko zadržani do informacijsko-komunikacijskih orodij in digitalnih naprav. Delavnice, na katerih so se starejši učili spletnega nakupovanja, spoznavali družbena omrežja … so bile med udeleženci zelo dobro sprejete, o čemer govorijo njihovi odzivi. Eno delavnico, tokrat na temo digitalnega marketinga, pa smo namenili ponudnikom izdelkov in pridelkov na spletni tržnici, da bi svoje izdelke lahko čim bolje predstavili tudi preko spleta.

Veseli smo, da smo del projekta tako inovativnega projekta in da k njemu prispevamo daljnosežno, z razvojem znanj in kompetenc. Zato vrednost projekta  sega onkraj vzpostavitve same tržnice.

Za nas je dodana vrednost projekta tudi tesno sodelovanje s partnerji v lokalnem okolju: Krajinskim parkom Strunjan, Krajevno skupnostjo Jagodje-Dobrava, Zadrugo ekoloških proizvajalcev Istre in z Javnim zavodom za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Izola. Verjamemo, da je sodelovanje v okviru projekta Drive in Loreto le prvo izmed mnogih, ki bodo še sledila.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja lahko preberete: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en 

Več o Programu razvoja podeželja lahko preberete na: www.program-podezelja.si/

Partnerji in sodelavci v projektu:

Dostopnost