Poletje je prineslo osvežitev tudi v obliki novih projektov. Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Sežana, Središče Rotunda in norveška organizacija ID Norway vstopamo v projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih.

Tokratni projekt je namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti, ki prehajajo iz izobraževanja v zaposlitev, in svetovalcem, ki delajo z njimi. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje. Ta prehod želimo narediti kakovosten in mlade opremiti z znanji in veščinami, da ga bodo lahko samostojno in suvereno izpeljali. Povezati jih želimo z lokalnim okoljem in deležniki v njem – ne le z delodajalci, temveč tudi z institucijami, ki jim lahko pomagajo.

Več informacij o aktivnostih, ki jih pripravljamo, sledi jeseni. Se že veselimo!

Spletna stran projekta je v pripravi.

Projekt NEKSTEP je bil na javnem razpisu izbran za financiranje v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (program Izobraževanje – krepitev človeških virov; Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin; Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim).

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Dostopnost