Seveda se je potrebno na razgovore s potencialnim delodajalcem zelo dobro pripraviti.  

V ta namen smo na Karierijadi organizirali tri vsebinsko različne delavnice, ki so udeležencem omogočile pridobitev novih spretnosti ter boljši vpogled vase. Na delavnici Spoznaj se u nulo, so se udeleženci posvetili spoznavanju novih vidikov sebe, spoznavali so svoje veščine in kompetence ter svoje osebnostne lastnosti in vrednote.  

Seveda ni manjkala niti delavnica Jaz na A4 z napotki o pripravi dobrega življenjepisa in zakaj je le-ta pomemben. Udeleženci so izvedeli več o oblikah življenjepisa in o predlogah za lažjo pripravo le-tega (Europass, Canva).  

Na delavnici, ki smo jo poimenovali Sezuj delodajalca, pa so se udeleženci pripravili na razgovore in se opremili z veščinami, kako pustiti odličen vtis na zaposlitvenem razgovoru. Izvedeli so, kako se je potrebno na razgovor pripraviti, kako se primerno obleči in kakšna je primerna komunikacija.  

Skozi delavnice so si udeleženci oblikovali dobro predstavo o sebi in se znali realno, a zanimivo predstaviti. In najboljši del? Vse naučeno so dali že takoj v prakso na hitrih razgovorih z delodajalci, kariernih zmenkih

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega prispevka je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Dostopnost