Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Na razpis se lahko prijavijo zaposlene osebe, ki so se (ali se še bodo) v obdobju od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018, udeležile različnih usposabljanj (na primer tečajev za izpopolnjevanje računalniških znanj, jezikovnih tečajev, usposabljan s področja komunikacije, mediacije ipd.) ter usposabljanj, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj oz.kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju.

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018.

Dostopnost