izpiti
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik razpisuje jesenski izpitni rok.
Slovenščina na osnovni ravni25. 11. 2016 – rok za prijavo je 15. 11. 2016 do 12. ure. Izpit bo na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33. Več…

Dostopnost