V letu 2016 bomo tako kot doslej na Ljudski univerzi Koper izvajali izpite iz slovenščine na osnovni ravni, ki so pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva ter opravljanje nekaterih poklicev.

Vsi izpiti potekajo na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33. Prijave sprejemamo najmanj 10 dni pred datumom izpita. Prijavite se osebno na sedežu ljudske univerze, po pošti ali elektronski pošti s prijavnico na izpit, ki jo dobite tudi pri nas. Pred iztekom prijav morate poravnati še izpitno takso v višini 122,00 EUR.

Če ste upravičeni do brezplačnega opravljanja prvega preizkusa znanja, morate ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavite, tudi če se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili pripravljalnega tečaja. Dobro pa je, da si ogledate vzorčne teste, ki so objavljeni na spletni strani Centra za slovenščino-Izpitnega centra.

Izkoristite tudi brezplačno priložnost za ogled in komentar vzorčnih testov skupaj z mentorjem v našem Središču za samostojno učenje. Več…

V letu 2016 smo razpisali štiri redne izpitne roke. Po potrebi bomo organizirali še en izredni rok.

IZPITNI ROKI

DATUM

MAREC petek, 4. 3. 2016 pisni del
ustni del predvidoma petek, 4. 3. in sobota 5.3.
prijava do: 23. 2. 2016 do 12.00
JUNIJ petek, 17. 6. 2016 pisni del
ustni del predvidoma petek, 17. 6. in sobota, 18. 6.
prijava do: 7. 6. 2016 do 12.00
SEPTEMBER petek, 30. 9. 2016 pisni del
ustni del predvidoma petek, 30. in sobota, 1. 10.
 prijava do: 20. 9. 2016 do 12.00
NOVEMBER petek, 25. 11. 2016 pisni del
ustni del predvidoma petek, 25. in sobota, 26. 11.
prijava do: 15. 11. 2016 do 12.00

Več o izpitnih rokih po Sloveniji si lahko preberete na spletnih straneh Centra za slovenščino, ki koordinira vse izvajalce izpitov po državi.

 

 

Dostopnost