in 

Cenik programov usposabljanja za delo in
pridobitve certifikata Nacionalne poklicne kvalifikacije

       
Tečaji v skupini od 8 do 12 udeležencev Cena za posameznika Plačilo na obroke Opombe 
Začetni/nadaljevalni tečaj knjigovodstva  80 ur 700,00 EUR 5 X 140,00 EUR
Začetni/nadaljevalni tečaj knjigovodstva  60 ur 525,00 EUR 5 X 105,00 EUR
Priprave na NPK Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu   150 ur
960,00 EUR 5 x 192,00 EUR DDV se ne obračuna. Program usposabljanja je obvezen. Strošek postopka preverjanja in potrjevanja NPK  ni vključen.
Priprave na NPK Varuh/Varuhinja predšolskih otrok 30 ur 300,00 EUR 2 x 150,00 EUR Strošek postopka preverjanja in potrjevanja NPK  ni vključen.
Priprave na strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja  40 ur 293,00 EUR 2 x 100,00 in 1 x 93 EUR Moduli: slovenščina,  ustavna ureditev RS, ureditev institucij Evropske unije,  Konvencija o otrokovih pravicah.
Priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka  30 ur 220,00 EUR 2 x 110,00 EUR Strošek izpita ZUP ni vključen v ceno priprav. Plačate ga Upravni akademiji Ljubljana.
Postopki preverjanja in potrjevanja za vse NPK-je, ki jih izvaja Ljudska univerza Koper. 215,00–267,00 EUR / DDV se ne obračuna.
Cena postopka je enotna in se oblikuje po Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK.
Tečaji po meri za podjetja Cena Plačilo na obroke Opombe
5-urni programi usposabljanj za delo – za udeležence iz različnih podjetij 99,00 EUR + DDV
za posameznika
/  
5-urni programi usposabljanj za delo – za zaključene skupine 750,00 EUR + DDV
za skupino
individualni dogovori v skupini je lahko največ 15 udeležencev

Pridržujemo si pravico do odpovedi tečaja v primeru nezadostnega števila udeležencev. Kjer ni drugače označeno, cene vključujejo DDV in gradivo za udeležence tečajev.

Ugodnost:
5 % popust ob plačilu celotne tečajnine pri oblikah, kjer je možnost obročnega odplačevanja. Popusti so namenjeni samoplačnikom.

 

Dostopnost